Brugervilkår

CPG Europe (”SELSKABET”) vedligeholder denne hjemmeside med adressen www.cpg-europe.com samt tilhørende hjemmesider, indhold og yderligere materiale (samlet kaldet ”siden”) for at kunne give dig oplysninger om SELSKABET samt selskabets drift og produkter. Din adgang til siden og brug heraf er underlagt disse brugervilkår, vores privatlivspolitik, som er offentliggjort på www.cpg-europe.com, samt alle gældende love og regler. Med adgangen til siden accepterer du disse brugervilkår og vores privatlivspolitik uden begrænsninger eller forbehold. Vi anbefaler, at du regelmæssigt gennemgår den nyeste version af brugervilkårene og privatlivspolitikken, da der en gang imellem kan ske ændringer, og de ændrede betingelser for brug af siden vil være relevante for dig. Alle ændringer træder straks i kraft ved offentliggørelsen og gælder herefter for enhver fremtidig adgang til og brug af siden. Hvis du fortsætter med at bruge siden, efter ændringerne er gennemført, anses disse ændringer som accepteret af dig. Alle nye funktioner, som forbedrer eller optimerer siden, er ligeledes underlagt disse brugervilkår og privatlivspolitikken.

1. Generelt

Du har tilladelse til at surfe rundt på siden, tilgå selskabets regelmæssige nyhedsbreve og tekniske biblioteker, kigge i vores produktkatalog(er), stille spørgsmål, deltage i konkurrencer, kampagner, undersøgelser eller andre services samt tilgå alle andre oplysninger på siden. Dette og alt andet materiale, som selskabet offentliggør og stiller til rådighed på siden, bliver efterfølgende betegnet som ”licenseret indhold”. Du må gerne gennemse og udskrive dele af det licenserede indhold til egen intern brug. Du må ikke videresælge, på anden måde markedsføre eller bruge det licenserede indhold til andre formål end det, der er angivet i disse brugervilkår og privatlivspolitikken. Enhver anden brug af det licenserede indhold er strengt forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra SELSKABET.

2. Produktinformation

SELSKABET gør en kommercielt rimelig indsats for at stille præcise oplysninger til rådighed. Imidlertid er de brancher og den lovgivning, som SELSKABET er aktiv inden for, og de love og regler, som gælder inden for disse brancher, og denne lovgivning udsat for konstante ændringer. På den baggrund kan det ske, at oplysningerne på siden ikke er opdaterede eller korrekte. Da mange faktorer spiller en rolle for beslutningsprocessen om at købe et bestemt produkt, og da særlige omstændigheder og behov for alle kan være forskellige, har det licenserede indhold kun et informativt formål. SELSKABET kan ikke sikre eller garantere og giver ingen garanti for, at dit valg af produkt er korrekt, svarer til dine særlige behov eller krav, eller at de viste anbefalinger, bestemmelser eller andre oplysninger med hensyn til dine særlige behov er dækkende, korrekte eller opdaterede (se vores forbehold vedrørende garanti under punkt 10 nedenfor). SELSKABET kan afvise eller annullere produktbestillinger, som er foretaget på grundlag af forkerte priser eller fejlagtigt annonceringsgrundlag. Alle salg, der sker via siden, er underlagt SELSKABETS almindelige salgsbetingelser og/eller handelsbetingelser.

3. Brugeradfærd

Alle former for obskøn og krænkende sprogbrug, chikane, trusler eller nogen for misbrug på og af siden, herunder fremsendelse via e-mail, post eller på anden vis, er strengt forbudt. Det er strengt forbudt at optræde under falsk identitet eller give forkerte oplysninger om dit forhold til SELSKABET eller nogen anden. Du må ikke uploade, udbrede eller på anden vis offentliggøre materiale på siden, som er nedgørende, vulgært, obskønt, truende, fornærmende, hadefuldt, racistisk eller etnisk urimeligt, og som griber ind i andre menneskers privatliv eller offentlige rettigheder, der foranlediger eller opfordrer til lovovertrædelser, der er i strid med enhver form for lov eller lovgivning eller på anden vis vil kunne medføre et erstatningsansvar.

Du erklærer dig indforstået med ikke at forfalske sidehoveder eller manipulere andre identifikatorer for at sløre oprindelsen af det indsendte, ikke at offentliggøre materiale, som er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder, eller på anden vis krænke patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder eller andres ejendomsrettigheder (”rettighederne”). Du må ikke uploade kommercielt materiale på siden for at reklamere, hverve eller markedsføre for andre.

Alle forsøg på at indskrænke eller forstyrre siden, dennes netværk, software, udstyr eller dermed forbundne database, enten ved hjælp af malware, filer andre midler eller forsøg på at skille siden ad med reverse engineering eller dekompilering af software, omgåelser af sikkerhedsfunktioner, som f.eks. adgangskoder, eller handlinger, der negativt påvirker siden, brugerne eller andre besøgende, er udtrykkeligt forbudt.

Du er ansvarlig for din kommunikation og aktiviteter på siden. SELSKABET skal på ingen måde holdes ansvarlig for din og andres kommunikation og brug af siden eller nogen form for licenseret indhold, herunder, men ikke begrænset til, fejl eller mangler i det licenserede indhold eller nogen form for skader, der måtte opstå ud fra brugen af det licenserede indhold på siden.

4. Ansvarsfritagelse

Du erklærer dig indforstået med, at ledende medarbejdere, direktører, leverandører, serviceudbydere, co-branding-virksomheder og andre partnere skal kompenseres, beskyttes imod, fritages for og holdes skadesløs for samtlige krav, fordringer, enhver form for udgifter og omkostninger, herunder rimelige udgifter til advokater og andre specialister, der opstår på baggrund af eller i forbindelse med (i) alt, hvad du indsender på siden, (ii) din brug af siden, (iii) din forbindelse til siden, (iv) din overtrædelse af disse brugervilkår eller (v) enhver anden form for krænkelse af andres rettigheder. I det tilfælde at du opgiver urigtige, fejlbehæftede, falske eller forældede skatteoplysninger eller andre oplysninger, erklærer du dig indforstået med, at du kompenserer og holder SELSKABET skadesløs for samtlige erstatningsansvar, skadeserstatninger, tab eller udgifter (herunder rimelige udgifter til advokater og andre specialister), der måtte opstå og blive påført SELSKABET, herunder, men ikke begrænset til, indtægtstab, skat, bøder eller sanktioner, renter, udgifter, enhver form for omkostninger og udgifter, der opstår som følge af eller i forbindelse med ethvert krav, fordring, klage eller søgsmål, der gøres gældende eller indledes mod SELSKABET af en tredjepart baseret på de oplysninger, du har givet eller din brug af hjemmesiden.

5. Tilpasning af siden

SELSKABET forbeholder sig retten til en gang imellem at ændre det licenserede indhold, services, der tilbydes eller afbrydes via siden, eller udvide omfanget af services på siden. Endvidere forbeholder SELSKABET sig retten til når som helst og fra tid til anden at tilpasse disse brugervilkår, privatlivspolitikken og siden og/eller  indstille eller lukke siden (eller dele heraf) midlertidigt eller permanent, med eller uden varsel. Du er selv ansvarlig for at gennemse disse vilkår og privatlivspolitikken regelmæssigt. Du erklærer dig indforstået med, at SELSKABET ikke kan holdes ansvarlig for en sådan handling hverken over for dig eller tredjepart.

6. Suspension

SELSKABET kan efter eget skøn og uanset årsagen suspendere eller ophæve din adgang til eller brug af siden, dog især hvis SELSKABET formoder, at du har forbrudt dig mod ordlyden eller formålet med disse brugervilkår eller har handlet i strid hermed. Endvidere kan SELSKABET med og uden varsel når som helst og efter eget skøn indstille udbydelsen af siden eller dele heraf, ligesom SELSKABET begrundet eller ej efter eget skøn kan fjerne eller afvise opslag fra brugere. Du erklærer dig indforstået med, at enhver afbrydelse eller suspension kan ske uden forudgående varsel. Du accepterer og erklærer dig indforstået med, at SELSKABET med omgående virkning kan blokere for fortsat adgang til siden. SELSKABET er hverken ansvarlig overfor dig eller tredjepart for afbrydelse eller suspension af din adgang til eller brug af siden. Uden at begrænse ovenstående har SELSKABET ret til at samarbejde med alle retshåndhævende myndigheder eller efterkomme alle retskendelser, der anmoder om eller pålægger os at afsløre identiteten eller andre oplysninger om enhver person, der offentliggør materiale på eller via vores hjemmeside. Du frafalder alle krav mod SELSKABET og dets associerede selskaber, licenstagere og tjenesteudbydere som følge af foranstaltninger, der er blevet truffet under eller som følge af deres efterforskninger, og som følge af foranstaltninger, der er blevet truffet enten af ​​SELSKABET eller retshåndhævende myndigheder som følge af efterforskninger, og holder i den forbindelse SELSKABET skadesløst.

7. Links

Denne side kan indehold links til andre internetsider eller kilder. Hvis du klikker på links til disse sider, forlader du denne side. SELSKABET har ingen kontrol over disse sider, deres indhold og kilder eller virksomhedspraksis og -retningslinjer for ejeren af disse sider. SELSKABETS privatlivspolitik finder ikke anvendelse på praksis for de selskaber og individer, der driver de tilknyttede sider. Derfor beder vi dig om at være forsigtig og gennemlæse privatlivspolitikken på samtlige sider, du besøger, for at få mere at vide om deres praksisser i forbindelse med indsamling af oplysninger. SELSKABET afviser udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for eksterne siders tilgængelighed og rigtighed eller kilder og deres indhold. SELSKABET støtter ikke, er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for reklamer, produkter eller andet materiale, der er tilgængeligt på eller via disse hjemmesider eller kilder. Inkluderingen af links på siden indikerer ingen støtte til de tilknyttede sider. Brugen af disse links sker på eget ansvar. Desuden bekræfter du og erklærer dig indforstået med, at SELSKABET hverken direkte eller indirekte er eller kan holdes ansvarlig for hvilken som helst begrundede eller påståede skader på baggrund af eller i forbindelse med brugen af eller tilliden til produkter, services eller materiale, der er tilgængelig på eller via disse links, sider eller kilder.

8. Selskabets ejendomsrettigheder.

Alt, hvad du ser eller læser på denne side, inklusive sammensætning, samling, strukturering og inddeling af det licenserede indhold, er beskyttet af nationale og internationale love om ophavsret og må ikke anvendes på anden vis end fastsat i disse brugervilkår uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra SELSKABET. Siden samt al nødvendig software, der anvendes i forbindelse med siden, (”softwaren”), sammensætningen, samlingen, struktureringen og inddelingen af det licenserede indhold, alle billeder, fotografier, grafiker, illustrationer, tekster og andre oplysninger og materialer, der kan findes på siden, uanset kilden, alle varemærker og andre immaterielle rettigheder hertil samt alle oplysninger og data, som er indsamlet via siden (og alle er inkluderet i eller som ”licenseret indhold”) er SELSKABETS eller selskabets leverandører og partneres ejendom og indeholder ejendom og fortrolige oplysninger, der er beskyttet af alle gældende ejedomsrettigheder og andre rettigheder. Samtlige varemærker, logoer, handelsnavne, kommercielle præsentationsformer, varemærker for produkter og services, enkeltvist eller kombineret med hinanden (samlet kaldet ”varemærkerne”), uanset om de er registreret eller ej, er SELSKABETS, selskabets datterselskaber og associerede virksomheders ejendom eller ejendom tilhørende tredjepart, som SELSKABET har givet ret og licenser til brug af SELSKABETS varemærker (”tredjepartsvaremærker”). Du må ikke på nogen måde anvende eller vise varemærkerne eller tredjepartsvaremærkerne uden forudgående skriftlig tilladelse fra SELSKABET eller den pågældende ejer. Dette inkluderer brugen i eller som meta-tags og alle andre skjulte tekster. Andre af SELSKABETS navne på produkter eller services, logoer, grafiker, sidehoveder, knapikoner og scripts er SELSKABETS handelsnavne eller kommercielle præsentationsformer og må ikke i nogen form bruges i forbindelse med andre produkter eller services, der ikke er SELSKABETS egne, dog især ikke i nogen form, der sandsynligvis vil føre til forveksling på markedet, eller på nogen måde vil krænke eller miskreditere SELSKABET.

9. Indikationer og fremgangsmåde ved indberetning af en krænkelse af ophavsretten

Meddelelser om påståede krænkelser af ophavsretten skal sendes til SELSKABET.

SELSKABET respekterer andres immaterielle rettigheder og beder sine brugere og besøgende om at gøre det samme. SELSKABET vil behandle og undersøge indberetninger om påståede krænkelser og træffe passende foranstaltninger i henhold til gældende love om immaterielle rettigheder. Ved modtagelse af indberetninger i henhold til gældende lovgivning vil SELSKABET foranledige, at samtlige materialer, der er blevet fundet krænkende eller som del af en krænkende handling, samt alle referencer eller links til materiale eller handlinger, der er blevet fundet krænkende, bliver fjernet eller blokeret, så man ikke kan få adgang til dem.

Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, beder vi dig fremsende følgende oplysninger:

a. en fysisk eller elektronisk underskrift fra den person, der har fuldmagt til at handle på vegne af eneindehaveren af ophavsretten, der hævdes krænket:
b. en beskrivelse af det ophavsretsbeskyttede arbejde, der hævdes krænket;
c. en beskrivelse af, hvor på siden det efter dine oplysninger krænkede materiale befinder sig;
d. din adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt alle yderligere oplysninger, der er nødvendige for, at SELSKABET kan kontakte dig;
e. en erklæring fra dig om, at du i god tro antager, at den anfægtede brug ikke er godkendt af rettighedshaveren, dennes fuldmægtige eller loven;
f. en erklæring på tro og love fra dig om, at ovenstående oplysninger ud fra din viden er korrekte, og at du er rettighedshaver eller har fuldmagt til at handle på vegne af rettighedshaveren til en bestemt rettighed, der hævdes krænket.

Indberetninger af påståede krænkelser af ophavsretten skal sendes til:

Per post:
CPG Europe
Von-der-Wettern-Str. 27
51149 Köln
Tyskland

Per telefax:
+49 2203 57550 60

Per e-mail: info@cpg-europe.com
(Skriv venligst “Notice of Infringement” (meddelelse om en overtrædelse) i emnelinjen.)

VIGTIGT: DE OVENSTÅENDE OPLYSNINGER FRA SELSKABET ER UDELUKKENDE TIL ORIENTERING OM EN MULIG KRÆNKELSE AF DIN OPHAVSRET. ALLE YDERLIGERE SPØRGSMÅL, SÅSOM PRODUKTRELATEREDE SPØRGSMÅL OG SVAR ELLER SPØRGSMÅL OM DATABESKYTTELSE, VIL IKKE BLIVE BESVARET HERIGENNEM.

10. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar

SELSKABET giver ingen erklæringer eller garantier for rigtigheden eller fuldstændigheden af siden og det licenserede indhold. SELSKABET henvender sig ikke til børn under 13 år, og brugen af siden er ikke tiltænkt disse børn. SELSKABET kontakter ikke nogen børn under 13 år i forbindelse med reklamekampagner eller markedsføringsformål uden forældrenes tilladelse og beder heller ikke om flere personoplysninger, end hvad der er nødvendige for at deltage i en eventuel kampagne. Men selskabet filtrerer ikke annoncer eller andet materiale, som børn kan se via siden eller tilknyttede sider, og hvor dele heraf kan være uegnet for børn.

Du forstår og accepterer udtrykkeligt, at:

(a) du anvender denne side på eget ansvar. Siden vises uden nogen form for garanti om tilgængelighed. Selskabet fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier, både eksplicit og implicit, herunder, men ikke begrænset til, implicitte garantier for videresalg, egnethed til et bestemt formål eller garantier, der opstår ud fra eksisterende handel og services, friholdelse for skadeserstatning, ikke-krænkelser og ikke-indblanding i forbindelse med din brug af siden eller dele heraf.

(b) selskabet ikke garanterer, (i) at siden svarer til dine behov, (ii) at adgangen til siden er konstant, rettidig, sikker, korrekt og fejlfri, (iii) at produkterne er tilgængelige, korrekt vist eller udstyret med korrekte priser, (iv) at resultaterne fra brug af siden er korrekte og pålidelige, (v) at kvaliteten på alle produkter, siden, oplysningerne eller andre materialer, der købes eller anskaffes via siden, lever op til dine forventninger, eller (vi) at produkterne bliver behørigt leveret i den rigtige mængde.

(c) download eller anden modtagelse af materiale i forbindelse med brugen af siden sker ud fra eget skøn og på eget ansvar. Du er ene og alene ansvarlig for enhver opstået skade.

(d) ingen rådgivning eller information, du har fået fra SELSKABET samt hhv. via og fra siden, hverken mundtligt eller skriftligt, danner grundlag for en garanti, der ikke udtrykkeligt er fastlagt i disse brugervilkår eller på anden vis er gældende i henhold til dit køb af produkter eller services fra SELSKABET.

Du forstår og accepterer udtrykkeligt, at SELSKABET ikke kan holdes ansvarlig for skader, hverken direkte eller indirekte, særlige, utilsigtede, følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, skader ved tab af omsætning, goodwill, brug, data eller andre immaterielle tab (også selvom SELSKABET var bekendt med muligheden for sådanne skader), hverken fra eller i forbindelse med brugen eller manglende mulighed for brug af siden, rigtigheden af oplysningerne, produkter og materialer, der vises på eller fås via siden, eller noget anden anliggende i forbindelse med din adgang til eller brug af siden. Disse begrænsninger gælder selv, hvis det begrænsede ansvar ikke lever op til hensigten. For så vidt jurisdiktionen ikke tillader udelukkelse af bestemte garantier samt begrænsning eller udelukkelse af erstatningsansvar i forbindelse med utilsigtede skader eller følgeskader, kan det ske, at nogle af førnævnte begrænsninger muligvis ikke gælder for dig. Foranstående har ingen indflydelse på det ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lovgivning.

11. Meddeleser/opt-out-muligheder

Du kan modtage meddelelser via e-mail eller post. Siden kan informere dig om ændringer af disse brugervilkår eller andre anliggender ved generelt at vise meddelelser eller links til meddelelser på siden. En indberetning eller anden korrespondance skal sendes til SELSKABET med anbefalet brev:

CPG Europe
Von-der-Wettern-Str. 27
51149 Köln
Tyskland

Ønsker du en opdatering af dine oplysninger, eller ønsker du ikke længere at modtage kommunikation fra SELSKABET, bedes du kontakte SELSKABET på info@cpg-europe.com

12. Generelle oplysninger

Brugervilkårene og alle andre aftaler, uanset om de omtales i denne aftale eller ej, udgør og regulerer den fulde aftale mellem dig og SELSKABET, hvad angår dine aktiviteter på siden og brug af denne. De erstatter for så vidt alle forudgående aftaler mellem dig og SELSKABET. Brugervilkårene, din brug af siden og enhver anden aftale og forholdet mellem dig og SELSKABET er underlagt tysk lov uden hensyntagen til gældende lovgivning. De Forenede Nationers konvention om internationale køb (CISG) fra 1980 finder ikke anvendelse. Du og SELSKABET erklærer jer indforstået med at underlægge jer den personlige og eksklusive domsmyndighed hos de kompetente statslige og føderale domstole i Køln og Storbritannien. Undlader SELSKABET at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i brugervilkårene, udgør dette ikke en fraskrivelse af en sådan rettighed eller bestemmelse. Skulle en bestemmelse i brugervilkårene eller privatlivspolitikken blive erklæret ugyldig af en kompetent domstol, så er parterne dog stadig enig om, at domstolen skal forsøge at omsætte parternes hensigt med bestemmelsen, og at de øvrige bestemmelser i brugervilkårene ikke bliver påvirket heraf. Du er indforstået med, at fordringer eller krav fra eller i forbindelse med din brug af siden, brugervilkårene eller privatlivspolitikken uanset lovgivningens ordlyd skal være gjort gældende inden for et (1) år fra datoen for, hvornår en sådan fordring/et sådant krav opstod, ellers vil det for altid være forældet. Overskrifterne i brugervilkårene bruges udelukkende for overskuelighedens skyld og har ingen retslig eller kontraktmæssig virkning.

13. Overtrædelse

Du bedes indberette enhver overtrædelse af brugervilkårene eller privatlivspolitikken til info@cpg-europe.com

14. Særlige vilkår for brugere i USA

SELSKABET overholder bestemmelserne i Children’s Online Privacy Protection Act (CO-PPA), den amerikanske lov til beskyttelse af børns privatliv på internettet, på vores side. Vi tager børns privatliv alvorligt. Ingen personer under 13 år kan angive personoplysninger til  eller på vores side. Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra børn under 13 år. Hvis du endnu ikke er fyldt 13 år, beder vi dig om hverken at bruge eller angive nogen oplysninger på denne side eller via sidens funktioner eller indsende nogen oplysninger om dig selv, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt hhv. alias eller brugernavn. Skulle vi blive bekendt med, at vi har indsamlet eller opbevaret personoplysninger på et barn under 13 år uden forældrenes accept, sletter vi disse oplysninger. Indsendelse af personoplysninger knyttet til et barn, herunder barnets navn og alder, sker ud fra forældrenes vurdering. En forælder kan til enhver tid forlange at få indsigt i sine eller sit barns personoplysninger, som er blevet sendt til os. En forælder kan til enhver tid forlange at få oplysningerne slettet ved at sende en e-mail til info@cpg-europe.com. Hvis en besøgende på siden endnu ikke er fyldt 18 år, bør han eller hun læse brugervilkårene og privatlivspolitikken som orientering sammen med sine forældre.

Dine californiske databeskyttelsesrettigheder

  • 1798.83 i California Civil Code (den californiske civillov) giver brugere af siden, som er bosiddende i Californien, mulighed for at kræve bestemte oplysninger omkring vores videregivelse af personoplysninger til tredjepart til deres brug i deres direkte markedsføring. I den forbindelse bedes du sende en e-mail til info@cpg-europe.com eller skrive til os på: CPG Europe Von-der-Wettern-Str. 27, 51149 Köln, Tyskland