Käyttöehdot

CPG Europe ylläpitää tätä verkkosivustoa URL-osoitteella www.cpg-europe.com sekä tähän liittyviä verkkosivustoja, sisältöä ja muuta materiaalia (kollektiivisesti "sivusto") tarjotakseen sinulle tietoa CPG Europesta, sen liiketoiminnasta ja toiminnoista tuotteiden tarjoamiseksi. Tälle sivustolle pääsysi ja sivuston käyttösi noudattavat näitä käyttöehtoja, tietosuojaselostettamme ja muita sovellettavia tietosuojaselosteen URL-osoitteessa ilmoitettuja lakeja. Vieraillessasi sivustolla hyväksyt nämä käyttöehdot ja tietosuojaselosteemme ilman rajoituksia tai varauksia. Suosittelemme ajoittain tarkistamaan käyttöehtojen ja tietosuojaselosteen uusimman version, sillä ne saattavat muuttua koska tahansa ja saattavat vaikuttaa sivuston käyttösi ehtoihin. Kaikki muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden julkaisemisen jälkeen ja ne koskevat julkaisun jälkeen tapahtuvaa sivustolla vierailua ja käyttöä. Jos jatkat tämän sivun käyttämistä muutosten jälkeen, muutoksia pidetään hyväksyttyinä. Kaikki uudet parannukset tai sivustoa parantavat ominaisuudet noudattavat näitä käyttöehtoja sekä tietosuojaselostetta.

1. Yleistä

Sinulla on lupa selata sivustoa, vierailla CPG Europen säännöllisessä verkkouutiskirjeessä ja teknisissä kirjastoissa, katsella tuoteluetteloa/-luetteloita, esittää kysymyksiä, osallistua kilpailuihin, kampanjoihin, kyselyihin ja muihin palveluihin sekä katsella muuta sivustolla olevaa tietoa. Tämä ja kaikki muut CPG Europen sivustolla tarjoamat materiaalit ovat vastedes "lisensoitua sisältöä". Voit tarkastella ja tulostaa osia lisensoidusta sisällöstä omaan sisäiseen käyttöösi. Lisensoidun sisällön jälleenmyynti, jakelu tai käyttö muuhun kuin näissä käyttöehdoissa ja tietosuojaselosteessa mainittuun tarkoitukseen on kielletty. Lisensoidun sisällön muu käyttö ilman CPG Europen etukäteen hankittua kirjallista lupaa on nimenomaisesti kielletty.

2. Tuotetiedot

CPG Europe pyrkii kaupallisesti kohtuullisin toimin tarjoamaan yksityiskohtaista tietoa. Kuitenkin toimialat ja lainkäyttöalueet, joilla CPG Europe toimii, sekä näillä toimialoilla ja lainkäyttöalueilla sovellettavat lait ja säädökset muuttuvat jatkuvasti. Näin ollen on mahdollista, että sivuston sisältämä tieto ei ole ajantasaista tai tarkkaa. Koska monet tekijät vaikuttavat tietyn tuotteen ostopäätökseen ja koska olosuhteet ja tarpeet saattavat vaihdella, lisensoitu sisältö on tarkoitettu vain havainnollistamistarkoituksiin. CPG Europe ei voi taata eikä takaa, että valitsemasi tuote on oikea, räätälöity sinun erityistarpeisiisi tai vaatimuksiisi tai että viittaukset, säädökset tai muu tarjottu tieto on kattavaa, paikkansapitävää tai ajantasaista erityistarpeitasi ajatellen (katso varauksemme takuisiin liittyen luvusta 10 jäljempänä). CPG Europe voi hylätä tai peruuttaa tuotteita virheellisten hintojen tai virheellisten mainonnan ehtojen vuoksi. Kaikki sivuston kautta toteutetut alennusmyynnit noudattavat myynnin yleisehtoja tai CPG Europen ehtoja.

3. Käyttäjän käyttäytyminen

Säädytön tai loukkaava kieli, häirintä, uhkailu tai kaikenlainen väärinkäyttö tällä sivustolla, mukaan lukien viestintä sähköpostitse, postitse tai muilla tavoin, on kielletty. Esiintyminen jonkun toisen henkilöllisyydellä tai esiintyminen väärässä suhteessa CPG Europeen tai kehenkään muuhun on kielletty. Sinulla ei ole lupaa ladata, lähettää tai muulla tavoin julkaista sivustolla materiaalia, joka on halventavaa, mautonta, säädytöntä, uhkaavaa, loukkaavaa, päällekäyvää, vihamielistä, rasistista tai etnisesti arveluttavaa jonkun toisen henkilön yksityisyydensuojan tai yleisten oikeuksien näkökulmasta tai mitään sellaista, jota voitaisiin pitää loukkauksena tai lain tai toisen henkilön oikeuksien rikkomuksena tai muuten vastuuseen johtavana. Suostut olemaan väärentämättä otsikkoja tai muuten käsittelemättä tunnisteita salataksesi lähetetyn materiaalin alkuperää, julkaisematta mitään tekijänoikeuksien alaista tai luottamuksellista tietoa tai patentteja, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia, tekijänoikeuksia tai muita toisten omistamia tekijänoikeuksia ("oikeuksia") vahingon aiheuttamiseksi. Sinulla ei ole lupaa ladata sivustolle kaupallista materiaalia, käyttää sivustoa kampanjointiin tai mainostaa tai kampanjoida muita. Kaikki yritykset häiritä tai vahingoittaa sivustoa, sen palvelimia, verkostoja, ohjelmistoa, laitteita tai linkitettyä tietokantaa, tapahtuupa se haitallisen koodin tai tiedostojen avulla tai muulla tavoin, tai yritykset purkaa, suunnitella käänteisesti tai hajottaa ohjelmistoa, ohittaa turvaominaisuudet, kuten salasanat, tai toiminta, joka vaikuttaa tämän sivuston, käyttäjien tai muiden vierailijoiden yksityisyyteen tai turvallisuuteen on nimenomaisesti kielletty. Olet vastuussa viestinnästäsi ja muusta toiminnastasi sivustolla. CPG Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään sinun tai muiden viestinnästä sivustolla tai sivuston käytöstä tai mistään lisensoidusta sisällöstä, mukaan lukien virheet tai puutokset lisensoidussa sisällössä näihin kuitenkaan rajoittumatta, tai mistään vahingoista, jotka johtuvat lisensoidun sisällön käytöstä sivustolla.

4. Vapautus

Hyväksyt vapauttavasi vastuusta CPG Europen toimihenkilöt, johtajat, toimittajat, palveluntarjoajat, osakkaat ja muut kumppanit, edustajat ja työntekijät kaikkien vaatimusten, vahingonkorvausten, maksujen ja muiden kulujen osalta, mukaan lukien kohtuulliset lakimiespalkkiot ja muiden asiantuntijoiden palkkiot, joita saattaa aiheutua liittyen (i) kaikkeen toimintaasi sivustolla, (ii) sivuston käyttöösi, (iii) yhteyteesi sivuun, (iv) näiden käyttöehtojen rikkomukseesi tai jos (v) olet rikkonut joitakin muita oikeuksia. Mikäli olet antanut väärää, virheellistä, vilpillistä tai vanhentunutta verotietoa tai muuta tietoa, hyväksyt vapauttavasi CPG Europen kaikista vastuista, vahingonkorvauksista, menetyksistä tai kuluista (mukaan lukien kohtuulliset lakimiespalkkiot ja muiden asiantuntijoiden palkkiot) ja korvaavasi kaikki menetykset tai vahingot, joita aiheutuu, mukaan lukien menetetyt tuotot, verot, sakot tai sanktiot, korot, maksut, kustannukset ja kaikenlaiset kulut näihin kuitenkaan rajoittumatta, joita saattaa aiheutua kolmannen osapuolen puolesta tai kolmanteen osapuoleen liittyen antamiesi tietojen pohjalta tai koska sivuston käyttösi on antanut aihetta epäillä tai on aiheuttanut vaatimuksia, syytteitä, toimintaa tai oikeudenkäsittelyjä CPG Europea vastaan.

5. Muutokset sivustoon

CPG Europe pidättää oikeuden muuttaa lisensoitua sisältöä, sivuston kautta tarjottuja tai irtisanottuja palveluita ajoittain tai sivuston tarkoituksen puitteissa. Lisäksi CPG Europe pidättää oikeuden milloin tahansa ja ajoittain muokata näitä käyttöehtoja, tietosuojaselostetta ja sivustoa ja/tai keskeyttää tai lopettaa sivuston (tai osan siitä) ilmoittaen tai ilmoittamatta asiasta. On sinun vastuullasi tarkistaa nämä käyttöehdot ja tietosuojaseloste säännöllisesti. Hyväksyt, että CPG Europe ei ole vastuussa sinulle tai kolmansille osapuolille mistään tällaisesta toiminnasta.

6. Irtisanominen

CPG Europe voi omasta harkinnastaan keskeyttää tai irtisanoa sinun pääsysi sivustolle tai sivuston käyttösi mistä tahansa syystä, mutta erityisesti, mikäli CPG Europe uskoo sinun rikkoneen tai kieltäneen näiden Käyttöehtojen sanamuodon tai merkityksen. Lisäksi CPG Europe voi milloin tahansa omasta harkinnastaan lopettaa sivuston tai sen osan ylläpitämisen ilmoittaen tai ilmoittamatta asiasta tai poistaa tai hylätä käyttäjän huomautuksia syystä tai ilman syytä omasta harkinnastaan. Hyväksyt, että keskeytys tai irtisanominen voi tapahtua ilmoittamatta. Ymmärrät ja hyväksyt, että CPG Europe voi keskeyttää pääsysi sivustolle välittömästi. CPG Europe ei ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle pääsysi tai sivuston käyttösi keskeyttämisestä tai lopettamisesta. Rajoittamatta edellä mainittua CPG Europella on oikeus toimia yhteistyössä lainvalvontaviranomaisten kanssa tai oikeuden päätöksen mukaan, joka edellyttää meitä paljastamaan sellaisen henkilön henkilöllisyyden tai muita tietoja sellaisesta henkilöstä, joka on lähettänyt materiaalia sivustollemme tai sivustomme kautta. Luovut kaikista vaatimuksista CPG Europea ja sen tytäryhtiöitä, lisenssinantajia ja palveluntarjoajia vastaan koskien toimia, jotka ovat aiheutuneet suoritettujen tutkimusten aikana tai tuloksena sekä koskien CPG Europen tai lainvalvontaviranomaisten toimia, jotka ovat aiheutuneet suoritetuista tutkimuksista.

7. Linkit

Tällä sivulla voi olla linkkejä muille verkkosivustoille tai lähteisiin. Jos käytät näillä sivuilla olevia linkkejä, poistut tältä sivulta. CPG Europe ei hallitse kyseisiä sivuja, niiden sisältöä tai lähteitä eikä kyseisten sivujen tarjoajien liiketoiminnallisia periaatteita tai käytäntöjä. CPG Europen tietosuojaselostetta ei sovelleta linkitettyjä sivuja ylläpitävien yhtiöiden tai yksilöiden toimintaan. Näin ollen suosittelemme käyttämään harkintaa ja lukemaan kunkin vierailemasi sivuston tietosuojaselosteen saadaksesi lisätietoja yhtiöiden tiedonkeruumenetelmistä. CPG Europe nimenomaisesti kiistää kaiken vastuun tällaisten ulkoisten sivustojen tai lähteiden sekä niiden sisällön saatavuudesta tai paikkansapitävyydestä. CPG Europe ei kannata mitään mainoksia, tuotteita tai muuta materiaalia, jotka olisivat saatavilla näillä sivuilla tai lähteillä tai niiden kautta, eikä CPG Europe ole niistä vastuussa. Linkkien olemassaolo sivustolla ei tarkoita linkitetyn sivuston kannattamista. Linkkien käyttö tapahtuu omalla vastuullasi. Lisäksi ymmärrät ja hyväksyt, että CPG Europe ei takaa, suoraa tai epäsuorasti, mitään kohtuullisia tai oletettuja vahingonkorvauksia, jotka aiheutuvat tällaisista linkeistä, sivuista tai lähteistä tai niiden kautta saatavilla olevien tuotteiden, palveluiden tai materiaalien käytöstä tai niihin turvautumisesta.

8. CPG Europen immateriaalioikeudet

Kaikki mitä näet tai luet sivustolla, lisensoidun sisällön kokoonpano, valikoima, järjestelmä ja rakenne mukaan lukien, on suojattu kansallisin ja kansainvälisin tekijänoikeuslaein, eikä sitä voida käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, joka on ilmoitettu näissä Käyttöehdoissa ilman nimenomaista kirjallista lupaa CPG Europe. Sivusto ja kaikki tarvittavat sivuston yhteydessä käytettävät ohjelmistot ("ohjelmisto"), lisensoidun sisällön kokoonpano, valikoima, järjestelmä ja rakenne, kaikki kuvat, valokuvat, grafiikat, kuvitukset, tekstit ja muut tiedot sekä materiaalit, kaikki tai mikä tahansa osa tai kaikki sivuston kautta kerätyt tiedot ja data (kaikki, jotka sisältyvät tai ovat "lisensoitua sisältöä") ovat CPG Europen tai sen toimittajien omaisuutta tai osaomaisuutta riippumatta sen lähteestä, tavaramerkeistä tai muista immateriaaliomaisuuden kumppaneista ja sisältävät immateriaalioikeuksien alaista tai luottamuksellista tietoa, joka on sovellettavan immateriaalioikeuden tai muiden oikeuksien alaista. Kaikki tavaramerkit, logot, kauppanimet, ulkonäkö, tuote- ja palvelumerkit, yksin tai yhdessä toistensa kanssa (kollektiivisesti "merkit"), ovat ne rekisteröityjä tai eivät, ovat CPG Europen, sen tytär- ja sivuyhtiöiden omaisuutta, tai kolmansien osapuolten omaisuutta, joille CPG Europe on myöntänyt oikeuden ja lisenssit tavaramerkkiensä käyttämiseen ("kolmansien osapuolten tavaramerkit"). Et voi käyttää tai esittää kolmannen osapuolen tavaramerkkejä tai brändejä missään muodossa ilman etukäteen hankittua kirjallista lupaa CPG Europelta tai asiaankuuluvalta omistajalta. Tähän luetaan mukaan meta-tagien tai muun piilotekstin käyttö. Muut tuote- tai palvelunimet, logot, grafiikat, otsikot, painike-kuvakkeet ja komentosarjat ovat CPG Europen tavaramerkkejä tai edustavat CPG Europea, eikä niitä saa käyttää missään muodossa muiden tuotteiden tai palveluiden yhteydessä, joita CPG Europe ei tarjoa. Erityisesti niitä ei saa käyttää missään sellaisessa muodossa, joka todennäköisesti aiheuttaisi sekaannusta markkinoilla tai millään muulla tavalla, joka mustamaalaisi CPG Europea tai saattaisi sen huonoon valoon.

9. Osoitukset tekijänoikeuden rikkomisesta ja ilmoitusmenettely

Ilmoitukset oletetuista tekijänoikeuksien rikkomuksista tulee lähettää CPG Europelle. CPG Europe kunnioittaa muiden tekijänoikeuksia ja edellyttää käyttäjiltään ja vierailijoiltaan samaa. CPG Europe käsittelee ja tutkii oletettuja tekijänoikeuksien rikkomuksia ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin sovellettavien immateriaalilakien mukaan. Saatuaan ilmoituksen CPG Europe poistaa sovellettavien lakien mukaan tällaisen loukkaavan tai osaksi loukkaavan materiaalin sekä kaikki viittaukset tai linkit sellaiseen materiaaliin tai toimiin, jotka todetaan loukkaaviksi, tai estää pääsyn niihin. Jos uskot, että työtäsi on kopioitu tavalla, joka rikkoo tekijänoikeuksia, pyydämme sinua toimittamaan seuraavat tiedot:

a. Sellaisen henkilön fyysinen tai elektroninen allekirjoitus, jolla on lupa toimia yksinomaisen tekijänoikeuden haltijan kanssa, jonka tekijänoikeutta on oletettavasti loukattu

b. Kuvaus tekijänoikeuksin suojatusta työstä, jota oletettu rikkomus koskee

c. Kuvaus siitä missä oikeuksiasi loukkaava materiaali sijaitsee sivuilla

d. Osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi sekä muita tietoja, joita CPG Europe tarvitsee ottaakseen sinuun yhteyttä

e. Lausunto sinulta, jossa todetaan sinun vilpittömin mielin uskovan, että kyseinen käyttö ei ole tekijänoikeuden omistajan, tämän edustajan tai lain sallimaa

f. Vahvistus sinulta, jossa todetaan edellä mainittujen tietojen olevan parhaan uskomuksesi mukaan paikkansapitäviä ja että sinä olet tekijänoikeuden haltija tai sinulla on lupa toimia tietyn oikeuden haltijan puolesta, jonka oikeutta on oletettavasti loukattu.

Syytökset oletetuista tekijänoikeuksien rikkomuksista tulee osoittaa:
Postitse:

CPG Europe
Von-der-Wettern-Str. 27
51149 Köln
Deutschland

Faksilla: +49 2203 57550 60

Sähköpostilla: info@cpg-europe.com (Kirjoita "Notice of Infringement" aihekenttään).

TÄRKEÄ HUOMIO: EDELLÄ MAINITUT TIEDOT LIITTYVÄT CPG EUROPEN MAHDOLLISEEN TEKIJÄNOIKEUKSIESI LOUKKAAMISEEN. MUIHIN PYYNTÖIHIN, KUTEN TUOTTEISIIN LIITTYVIIN KYSYMYKSIIN TAI TIEDUSTELUIHIN TAI TIETOSUOJAAN LIITTYVIIN KYSYMYKSIIN EI VASTATA TÄTÄ KAUTTA.

10. Vastuunvapautus ja vastuun rajoitukset

CPG Europe ei anna takuita tai vakuutuksia sivuston tai lisensoidun sisällön paikkansapitävyydestä tai kattavuudesta. CPG Europea ei ole suunnattu alle 13-vuotiaille lapsille, ja sivuston käyttö ei ole tarkoitettu heille. CPG Europe ei ota yhteyttä alle 13-vuotiaisiin lapsiin myynninedistämis- tai markkinointitarkoituksissa ilman vanhempien lupaa eikä tavoittele henkilötietoja muuten kuin kohtuullisesti tarvittavissa määrin tällaiseen toimintaan osallistuakseen. CPG Europen sivustolla tai linkitetyillä sivuilla olevissa mainoksissa tai muussa materiaalissa ei kuitenkaan ole minkäänlaisia suodattimia, vaan lapset voivat nähdä sellaisia osia, jotka eivät välttämättä sovellu lapsille. Ymmärrät ja nimenomaisesti hyväksyt, että:

(a) Sivuston käyttö tapahtuu omalla riskilläsi. Sivusto tarjotaan käyttöön ilman minkäänlaisia takuita saatavuudesta. CPG Europe nimenomaisesti kieltää takuut minkäänlaisesta suorasta tai epäsuorasta, mukaan lukien jälleenmyyntikelpoisuus, sopivuus tiettyyn tarkoitukseen sekä takuut, jotka aiheutuvat nykyisestä kaupasta tai suorituskyvystä, vapautukseen vahingoista ja oikeuksien loukkaamattomuudesta sivuston käytön tai jakamisen yhteydessä, näihin kuitenkaan rajoittumatta.

(b) CPG Europe ei anna takuita siitä, (i) että sivu vastaa vaatimuksiasi, (ii) että sivustolle pääsysi on keskeytyksetöntä, ajantasaista, turvallista, paikkansapitävää tai virheetöntä, (iii) että tuotteet ovat saatavilla, esitetty oikein (iv) tai että sivuston käytön avulla saadut tulokset ovat paikkansapitäviä tai luotettavia, (v) että kaikkien tuotteiden, sivun, tietojen tai muiden ostettujen tai muulla tavoin tältä sivustolta saatujen materiaalien laatu on laatuvaatimuksiesi mukaista, tai (vi) että tuotteita toimitetaan oikea määrä.

(c) Materiaalin lataaminen tai muulla tavalla vastaanottaminen sivustoa käyttäessäsi tapahtuu omalla harkinnallasi, omalla riskilläsi. Olet yksin vastuussa vahingoista.

(e) CPG Europelta sivuston kautta tai hankkimalla

CPG Europen tarjoamia tuotteita tai palveluita saamasi tiedot tai neuvot, olivatpa ne kirjallisia tai suullisia, muodostavat takuun, jota ei suoraan ilmoiteta näissä käyttöehdoissa. Nimenomaisesti ymmärrät ja hyväksyt, että CPG Europe ei ole vastuussa mistään vahingoista, ovatpa ne suoria, epäsuoria, erityisiä, satunnaisia, seuraamuksellisia tai esimerkillisiä, mukaan lukien kuitenkaan rajoittumatta, menetetyn tuoton aiheuttamat vahingot, goodwill-arvo, käyttö, datan menetys tai muu immateriaalinen menetys (vaikka CPG Europe olisi ollut tietoinen mahdollisuudesta kyseisiin vahinkoihin), käytön tai käyttämättömyyden yhteydessä, tietojen tarkkuudesta, esillä olevista tuotteista tai palveluista tai saatavuudesta sivulla, eikä CPG Europe ole vastuussa mistään muustakaan sivustosi käyttöön liittyvästä asiasta. Näitä rajoituksia noudatetaan, vaikka rajoitettu vastuu epäonnistuisi olennaisessa tarkoituksessaan. Siinä määrin missä joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita tiettyjen takuiden rajoittamista satunnaisen tai seuraamuksellisen vahingon korvaamisen yhteydessä, jotkin edellä mainituista rajoituksista eivät välttämättä koske sinua. Edellä mainitulla ei ole mitään vaikutusta mihinkään vastuuseen, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa sovellettavan lain mukaan.

11. Myöntämis-/kieltämisvaihtoehdot

Sinulle voidaan lähettää ilmoituksia sähköpostitse tai postitse. Sivusto saattaa osoittaa sinulle ilmoituksia näiden Käyttöehtojen muutoksiin tai muihin asioihin liittyen, viestinnän perusnäyttö ja sivuston viesteihin johtavat linkit mukaan lukien.

Mainokset tai muu viestintä
CPG Europelle tulisi lähettää kirjattuna kirjeenä osoitteeseen:

CPG Europe
Von-der-Wettern-Str. 27
51149 Köln
Deutschland

Jos haluat saada päivityksiä tiedoistasi tai jos et halua enää saada viestejä CPG Europelta, otathan yhteyttä osoitteessa info@cpg-europe.com.

12. Yleistietoa

Nämä Käyttöehdot ja kaikki muut sopimukset, viitataan niihin tässä Sopimuksessa tai ei, muodostavat koko sopimuksen sinun ja CPG Europen välille koskien toimintaasi sivustolla ja sivuston käyttöösi. Näin korvataan kaikki sinun ja CPG Europen väliset aiemmat sopimukset. Nämä Käyttöehdot, sinun sivuston käyttösi ja kaikki muut sopimukset sekä sinun ja CPG Europen välinen suhde noudattavat Saksan lakeja riippumatta sovellettavista laeista. Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista vuodelta 1980 ei sovelleta. Sinä ja CPG Europe hyväksytte noudattavanne toimivaltaisen valtion, Kölnin liittovaltion tuomioistuimen tai Yhdistyneiden kuningaskuntien henkilökohtaista ja yksinomaista lakia. Mikäli CPG Europe ei pysty toteuttamaan jotakin näiden käyttöehtojen oikeutta tai ehtoa, tästä ei kuitenkaan aiheudu vapautusta kyseisestä oikeudesta tai ehdosta. Mikäli toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin Käyttöehtojen tai tietosuojaselosteen ehdon pätemättömäksi, osapuolet ymmärtävät, että tuomioistuin pyrkii näkemään osapuolten tarkoituksen, jota tällä ehdolla pyrittiin esittämään, ja että muut käyttöehtojen kohdat jäävät voimaan. Hyväksyt, että kaikki sivuston käyttöösi, käyttöehtoihin tai tietosuojaselosteeseen liittyvät vaatimukset tulee tehdä, sen estämättä mitä muualla todetaan, yhden (1) vuoden kuluessa vaatimuksen/vaatimuksien päiväyksestä, tai ne vanhenevat iäksi. Käyttöehtojen kohtien otsikkoja käytetään vain lukumukavuuden vuoksi, eikä niillä ole oikeudellista tai sopimuksellista vaikutusta.

13. Rikkomukset

Ilmoitathan kaikista käyttöehtojen tai tietosuojaselosteen rikkomuksista osoitteeseen info@cpg-europe.com.

14. Erityisehdot koskien Yhdysvalloissa olevia käyttäjiä

CPG Europe ylläpitää sivustollaan Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) -lain ehtoja. Lasten yksityisyydensuoja on meille tärkeää. Alle 13-vuotiaat eivät voi antaa henkilötietoja sivustollamme. Emme tietoisesti kerää henkilötietoja alle 13-vuotiailta lapsilta. Jos et ole vielä 13-vuotias, pyydämme sinua olemaan käyttämättä tätä sivua tai antamatta tällä sivulla tai sivun ominaisuuksien kautta mitään tietoja itsestäsi nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, käyttäjänimesi tai muu käyttämäsi nimi mukaan lukien. Jos saamme tietoomme, että olemme keränneet tai vastaanottaneet henkilötietoja alle 13-vuotiaalta ilman vanhemman suostumusta, poistamme kyseiset tiedot. Lapseen ja tämän nimeen ja ikään liittyvä henkilötietojen ehto on vanhempien harkinnassa. Vanhempi voi milloin tahansa pyytää tarkasteltavaksi lapsensa henkilötietoja tai sitä mitä hänen lapsensa on lähettänyt meille. Vanhempi voi ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa osoitteessa info@cpg-europe.com. Pyydä poistamaan tiedot. Alle 18-vuotiaiden sivustolla vierailevien kannattaa lukea nämä Käyttöehdot ja Tietosuojaseloste ja kysyä neuvoa vanhemmiltaan.

Kalifornian siviilioikeuslain yksityisyyttä koskeva kohta 1798.83 sallii sivuston käyttäjien, jotka ovat Kalifornian asukkaita, pyytämään tiettyjä tietoja kolmansille osapuolille henkilötietojen paljastamiseen liittyen näiden suoriin markkinointitarkoituksiin.

Otathan meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@cpg-europe.com
tai postitse: CPG Europe, Von-der-Wettern-Str. 27, 51149 Köln, Deutschland.