Tietosuojakäytäntö

Tremco CPG Finlandin

Tietosuojailmoitus

Sovellettavien tietosuojalakien mukaisessa tarkoituksessa (”Tremco CPG Finlandin”, ”me”, ”meitä” jne.) katsotaan ”rekisterinpitäjäksi” suhteessa tämän tietosuojailmoituksen (”ilmoitus”) mukaisesti keräämiinsä, käyttämiinsä ja käsittelemiinsä henkilötietoihin.

Yhtiö kuuluu monikansalliseen sidosyrityskonserniin, jolla on tietokantoja eri maissa. Sidosyritykset huolehtivat osasta näitä tietokantoja, ja osasta puolestaan huolehtivat kolmannet osapuolet yhtiön tai sen sidosyritysten puolesta.

 Yksityisyytesi suojaaminen on meille tärkeää. Pyrkimyksemme on suojata kaikkia meille luovutettuja henkilötietoja riippumatta siitä, ovatko kyseessä yhtiön liikekumppanit tai yhtiön verkkosivustoilla käyvät ja niitä käyttävät henkilöt tai muut henkilöt. Henkilötiedot ovat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan elävään henkilöön liittyviä tietoja. Tällaiset tiedot yksilöivät kyseessä olevan henkilön, joko suoraan nimen, postiosoitteen tai sähköpostiosoitteen kautta, tai välillisesti, kuten internetprotokollaosoitteen (IP), puhelinnumeron, ikäjoukon jne. kautta. Henkilötietoja saadaan sivuston käyttöä jäljittämällä tai antaessasi meille vapaaehtoisesti tietoja esimerkiksi täyttämällä verkkosivustolla olevia lomakkeita.

Tässä ilmoituksessa selitetään, mitä henkilötietoja ja muita kuin henkilötietoja yhtiö kerää sekä tällä sivustolla että muutoin, ja kuinka yhtiö saattaa käyttää ja käsitellä näitä tietoja. Lisäksi selitetään, mitä oikeuksia sinulla on omien henkilötietojesi suhteen. Ennen kuin annat yhtiölle mitään henkilötietoja tai selaat yhtiön verkkosivustoa sinun tulee lukea tämä ilmoitus kokonaisuudessaan ja harkita, hyväksytkö yhtiön tietosuojakäytännöt.

Huomaathan, että verkkosivustollamme saattaa olla linkkejä muille verkkosivustoille. Tämä ilmoitus ei koske kyseisiä kolmansien osapuolten sivustoja, ja yhtiö suosittelee tarkistamaan kaikkien niiden verkkosivustojen tietosuoja- ja turvallisuuskäytännöt, jolla vierailet. Yhtiö on vastuussa ainoastaan keräämiensä tietojen tietosuojasta ja turvallisuudesta, eikä sillä ole määräysvaltaa kolmansien osapuolten toimiin henkilötietojesi suhteen.

Jäljempänä olevasta sanastosta löytyvät selitykset tässä ilmoituksessa määritellyille termeille.

Keiden henkilötietoja yhtiö kerää?

Yhtiö kerää liiketoimintansa yhteydessä henkilötietoja eri henkilöiltä. Näitä henkilöitä ovat esimerkiksi:

 • työntekijät
 • tavarantoimittajien, asiakkaiden sekä muiden liiketoimintaan liittyvien henkilöiden edustajat
 • alihankkijat
 • yhtiön verkkosivuston käyttäjät
 • kuluttajat
 • yhtiöön jollakin tavalla yhteyttä ottavat henkilöt
 • työnhakijat.

Miten henkilötietoja kerätään

Yhtiö saa haltuunsa sinun tietoisesti ja vapaaehtoisesti sekä verkossa että verkon ulkopuolisessa yhteydessä yhtiölle luovuttamiasi henkilötietoja. Henkilötietoja kerätään esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • vierailet yhtiön verkkosivustolla ja/tai täytät jonkin yhtiön verkkokaavakkeista (esim. käytettäessä ”Kysy asiantuntijalta” -palvelua)
 • otat yhteyttä johonkin yhtiön asiakaspalvelukeskuksista tai pyydät yhtiöltä tietoja jollakin muulla tavoin
 • vierailet yhtiön tiloissa
 • jätät yhtiölle tilauksen
 • annat yhtiölle yhteystietosi käyntikortilla tai jollakin muulla tavoin
 • täytät jonkin kyselyn
 • olet yhtiöön yhteydessä yhtiön sosiaalisen verkottumisen sivustojen, kolmansien osapuolten sovellusten tai samankaltaisten tekniikoiden välityksellä
 • käyt messuilla yhtiön tiskillä.

Yhtiö saattaa myös kerätä tietoja, joita se on saanut ulkoisista lähteistä, esimerkiksi käyttäessäsi joitakin muita yhtiön hallinnoimia verkkosivustoja, sekä yhtiöön liittyviltä kolmansilta osapuolilta, kuten alihankkijoilta. Mitä henkilötietoja kerätään Yhtiö saattaa kerätä sinusta erilaisia henkilötietoja. Näitä tietoja ovat esimerkiksi nimi, sukupuoli, työnimike, tunnistaminen valokuvasta, sähköpostiosoite, puhelinnumero, koti- tai työpaikan osoite sekä muut yhteystiedot, tiedot kiinnostuksen kohteistasi, kanssasi käytävä viestintä (mukaan lukien muistiinpanot puheluista ja tapaamisista) sekä taloudelliset ja maksutiedot.

Käyttäessäsi yhtiön sivustoa yhtiö kerää joitakin selaimesi sivustolle lähettämiä vakiotietoja. Näitä tietoja ovat esimerkiksi tekniset tiedot, kuten IP-osoite, selaimen tyyppi, käyttöjärjestelmä, kieli, aikavyöhykeasetus, käyttöajat sekä mahdolliset verkkosivusto-osoitteet, joilta on siirrytty linkin välityksellä.

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojesi käsittelyn syitä ovat:

 • tuotteita ja palveluita koskevien tietojen välittäminen sekä niitä koskevien pyyntöjen täyttäminen
 • kysymyksiin vastaaminen
 • tutkimusten teko ja mainonta
 • yhteydenotto sinuun parannettuihin tuotteisiin tai tuotteiden käyttöön liittyvissä asioissa
 • sähköisten uutiskirjeiden lähetys
 • sähköpostiviestien lähetys
 • verkkotuen tai ”Kysy asiantuntijalta” -palvelun käytön mahdollistaminen
 • mahdollisista omiin palveluihisi tehdyistä muutoksista ilmoittaminen sekä sinua mahdollisesti kiinnostaviin samankaltaisiin tavaroihin ja palveluihin liittyvien tietojen välittäminen
 • takuiden käsittely ja niihin liittyvät asiat
 • viestintä sinun sekä ulkopuolisten yhteyshenkilöiden kanssa
 • kampanjoihin, arvontoihin tai suostumuksen antamiseen osallistumisen mahdollistaminen
 • verkkosivuston hallinta sekä tuotteiden ja palveluiden parantaminen
 • verkkosivuston ongelmista ilmoittamisen mahdollistaminen
 • verkkosivuston käyttöön liittyvät analyysit
 • sovellettavien lakien ja asetusten noudattaminen
 • muut liiketoimintaan liittyvät syyt, esimerkkeinä neuvottelut, sopimusten solmiminen ja täytäntöönpano, tilien ja rekistereiden hoito, lisensoidun sisällön mukauttaminen (sivuston käyttöehdoissa määritetyllä tavalla), yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvän toiminnan tukeminen, oikeudelliset, lainsäädäntöön liittyvät sekä sisäiset tutkimukset, yleiset liiketoimintaan liittyvät syyt sekä velkojen käsittely.

Huomaathan, että yhtiöön ei voi olla yhteydessä verkkosivustolla olevien ”Yhteydenotto”- tai tukilinkkien kautta eikä sähköpostitse antamatta joitakin henkilötietoja. Jos otat yhteyttä meihin tai palveluntarjoajiimme, kirjaus kyseisestä istunnosta tai kirjeenvaihdosta säilytetään.

Rekrytointi

Hakiessasi jotakin työpaikkaa yhtiön verkkosivuston kautta tai muulla tavoin yhtiö kerää sinusta ylimääräisiä ja tarkempia henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi koulutus ja pätevyys, työkokemus, kolmansilta osapuolilta saadut suositukset sekä haastattelumuistiinpanot. Sinulta saatetaan pyytää myös muita tietoja esimerkiksi sinua kiinnostavista asioista sekä siitä, minkä tyyppisestä työstä olet kiinnostunut. Kaikkia antamiasi, johonkin avoimeen työpaikkaan liittyviä tietoja käsitellään tämän ilmoituksen mukaisesti.

Yhtiön suorittaman henkilötietojen käsittelyn lainmukainen peruste

Jotta yhtiö noudattaisi sovellettavia tietosuojalakeja, sen edellytetään ilmoittavan lainmukainen peruste henkilötietojesi käsittelylle. Edellä selitettyjen henkilötietojesi keräystä ja käyttöä koskevien syiden mukaisesti lainmukainen peruste yhtiön suorittamalle henkilötietojen käsittelylle on yleensä jokin seuraavista:

 • antamasi suostumus
 • kanssasi tai muiden henkilöiden kanssa solmitun sopimuksen täytäntöönpano
 • yhtiön tai yhtiön kolmansien osapuolten perustellut liiketoimintaintressit (esimerkiksi liiketoiminnan ylläpito ja edistäminen antamalla asiakkaille mahdollisuus palautteen antamiseen)
 • yhtiön lainmukaisten velvoitteiden noudattaminen.

Keiden kanssa henkilötietojasi jaetaan

Yhtiö kuuluu monikansalliseen sidosyrityskonserniin, jolla on tietokantoja eri maissa. Sidosyritykset huolehtivat osasta näitä tietokantoja, ja osasta puolestaan huolehtivat kolmannet osapuolet yhtiön tai sen sidosyritysten puolesta. Yhtiö saattaa siirtää tietojasi yhteen tai useampaan tällaiseen tietokantaan asuinmaasi ulkopuolelle. Tämä saattaa tarkoittaa myös maita, joiden lainsäädäntö ei anna henkilötiedoille samanlaista suojaa kuin oma maasi. Yhtiö sekä sen sidosyritykset ovat kuitenkin ottaneet käyttöön sovellettavan lain edellyttämiä, henkilötietojen hallussapitoa ja siirtoa suojaavia valvontatoimenpiteitä. Seuraavassa esimerkkejä siitä, miten ja miksi henkilötietojasi saatetaan jakaa:

Yhtiö saattaa jakaa henkilötietojasi sellaisten emoyhtiöön, tytäryhtiöihin sekä sisaryhtiöihin kuuluvien henkilöiden kanssa, joilla on ”tarve tietää ja saada” kyseiset tiedot liiketoimintaan liittyvistä tai oikeudellisista syistä. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi jonkin hallinnollisen toimenpiteen suorittaminen, kuten laskun käsittely tai lähettämäsi kyselyn ohjaaminen asianomaiselle osastolle tai sidosyritykselle.

Henkilötietojasi saatetaan luovuttaa kolmansille osapuolille. Tällaisia kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi viranomaiset, yhtiön neuvonantajat, tietotekniikkapalveluiden tarjoajat sekä yhtiön tai sen sidosyritysten kanssa tekemisissä olevat kolmannet osapuolet. Syitä luovutukseen ovat esimerkiksi pyytämiesi palveluiden tarjoaminen, yhtiön verkkosivustolla olevan tai sen kautta muutoin saatavilla olevan materiaalin immateriaalioikeuksien suojaaminen, oikeudellisten tai muiden ammatillisten neuvojen pyytäminen, oikeudellisiin pyyntöihin vastaaminen tai lainmukaisten velvoitteiden noudattaminen tai yhtiön verkkosivuston käyttöehtojen täytäntöönpano. Henkilötietojasi saatetaan luovuttaa kolmansille osapuolille, mikäli liiketoimintaa tai varoja myydään, ostetaan tai mahdollisen fuusion yhteydessä, esimerkiksi mahdolliselle tällaisen liiketoiminnan tai varojen myyjälle tai ostajalle.

Yhtiö saattaa suostumuksellasi luovuttaa henkilötietojasi sellaisille kolmansille osapuolille, jotka tarjoavat sinua mahdollisesti kiinnostavia tuotteita. Nämä yhtiöt saattavat sitten ottaa sinuun suoraan yhteyttä tarjoten tuotteita tai näytteitä, yksilöityjä tarjouksia ja tietoja sekä pyytäen sinulta palautetta sinua mahdollisesti kiinnostavista tuotteista ja ohjelmista.

Koska yhtiöllä on toimintaa maailmanlaajuisesti, ja kuten edellä on selitetty, yhtiö saattaa jakaa välittämiäsi henkilötietoja minkä tahansa ja missä päin maailmaa tahansa sijaitsevan sidosyrityksen kanssa. Näiden yhteisöjen edellytetään säilyttävän tietosi luottamuksellisina, ja niitä on kielletty käyttämästä tietojasi muuhun kuin tässä ilmoituksessa selitettyihin käyttötarkoituksiin.

Yhtiö saattaa päättää antaa käyttäjien julkaista kommentteja, kirjoituksia, suosituksia sekä muita tietoja. Mikäli päätät lähettää yhtiölle tällaisia tietoja, lähettämäsi tiedot saattavat olla yleisesti kaikkien luettavissa. Näihin antamiisi tietoihin pääsevät tahot saattavat lukea, kerätä ja käyttää niitä.

Työntekijämme voivat käyttää henkilökohtaisia laitteitaan käyttäessään järjestelmiämme, jotka sisältävät henkilötietojasi, ja näin ollen henkilötietosi saatetaan siirtää palvelutarjoajiemme kautta tai niille palveluntarjoajille, jotka tarjoavat työntekijöillemme sopimuspohjaisesti esimerkiksi langatonta tietoverkkopalvelua.

Yhtiötä saatetaan vaatia jakamaan henkilötietojasi jonkin oikeuden määräyksen, lain tai johonkin oikeudenkäyntiin liittyvien vaatimusten noudattamiseksi, mukaan lukien viranomaisten tai sääntelyyn liittyvien pyyntöjen noudattamiseksi. Luovuttaminen saattaa olla tarpeen myös silloin, jos yhtiön mielestä luovuttaminen on välttämätöntä yhtiön jonkin oikeuden selvittämiseksi, siihen liittyvien yhteydenottojen takia tai sen täytäntöönpanon edellyttämien oikeudellisten toimenpiteiden vuoksi, mukaan lukien sinua tai jotakin kolmatta osapuolta vastaan maksun laiminlyönnin tai kanssamme solmitun sopimuksen rikkomisen vuoksi. Henkilötietojasi saatetaan jakaa yhtiön, yhtiön asiakkaiden tai muiden turvallisuuden takaamiseksi tai yhtiön oikeuksien tai omaisuuden tai muiden käsittelijöiden oikeuksien tai omaisuuden aiheutuvien vahinkojen, haitan tai häirinnän estämiseksi, ja edellä mainittu koskee myös sellaisia muita tahoja, joiden oikeuksille tai omaisuudelle saattaisi aiheutua haittaa.

Henkilötietojen siirtoon liittyviä huomioitavia seikkoja

Huomaathan, että henkilöt, joille yhtiö saattaa luovuttaa henkilötietoja tämän ilmoituksen mukaisesti, saattavat olla oman maasi ulkopuolella ja että tällaisen maan tietosuojavaatimusten taso saattaa olla heikompi omaan maahasi verrattuna. Hyväksymällä tämän ilmoituksen annat suostumuksesi henkilötietojesi siirtoon oman maasi ulkopuolelle.

Kuten edellä on mainittu, yhtiö ryhtyy henkilötietojasi rajojen yli siirtäessään lainsäädännössä vaadittuihin toimenpiteisiin, jotta henkilötietojasi suojataan asianmukaisella tavalla ja jotta niitä käsitellään tämän ilmoituksen mukaisesti. Jos olet ETA-alueella tai Isossa-Britanniassa, voit pyytää kopion niistä suojatoimista, joihin yhtiö on ryhtynyt henkilötietojen sekä tietosuojaoikeuksien suojaamiseen tällaisissa olosuhteissa. Pyynnön voi esittää käyttämällä jäljempänä olevaa sähköpostiosoitetta.

Turvallisuus

Yhtiö ryhtyy kohtuullisiin teknisiin ja organisaatiollisiin turvallisuustoimenpiteisiin, jotta henkilötietoja suojataan tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta tai menetykseltä sekä luvattomalta pääsyltä, tuhoamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta tai paljastamiselta.

Tallenteiden ja tietueiden säilytys

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten. Näin ollen tämä aika vaihtelee riippuen yhtiön ja sinun välisestä kanssakäymisestä. Jos esimerkiksi olet ostanut meiltä jotain, ostotapahtuma pysyy yhtiön rekistereissä niin kauan kuin se on tarpeen laskutus-, verotus- ja takuusyistä. Kanssasi käydystä viestienvaihdosta saatetaan myös pitää kirjaa (esimerkiksi jos olet valittanut jostakin tuotteesta) niin kauan kuin sellainen on tarpeen yhtiön suojaamiseksi vaateilta ja kanteilta. Kun yhtiö ei enää tarvitse tietojasi, tiedot tuhotaan. Huomaathan, että peruessasi yhtiön markkinointiviestien tilauksen, sähköpostiosoitteesi säilytetään rekistereissä. Sillä varmistetaan, että sinulle ei lähetetä tulevaisuudessa markkinointisähköpostiviestejä.

Sinun oikeutesi

Sovellettavat tietosuojalait sisältävät henkilöiden oikeuksia, jotka koskevat organisaatioiden heistä hallussaan pitämiä henkilötietoja. Jos haluat:

 • pyytää kopion yhtiön hallussa olevista sinua koskevista henkilötiedoista
 • pyytää yhtiötä oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojasi tai rajoittamaan niiden käsittelyä

pyydämme sinua lähettämään pyyntösi kirjallisena osoitteeseen dataprotection@rpminc.com

 Jos päätät, että et halua vastaanottaa yhtiöltä kaupallisia tiedotteita (riippumatta siitä, toimitetaanko tiedotteet sähköpostitse, puhelimitse tai postitse), voit kieltäytyä tällaisten viestien ja tiedotteiden vastaanottamiselta napsauttamalla kunkin kaupallisen sähköpostiviestin lopussa olevaa ”peru tilaus” -linkkiä ja päivittämällä omia asetuksiasi tai ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa dataprotection@rpminc.com.

Tietoihin pääsy ja niiden korjaus

Tietojen pitäminen täsmällisinä ja ajan tasalla on erittäin tärkeää. Paikkansa pitämättömät tai puutteelliset tiedot saattavat vaikuttaa yhtiön mahdollisuuksiin välittää sinulle olennaisia palveluita. Kerrothan meille mahdollisista henkilötietoihisi tarvittavista muutoksista ”Ota yhteyttä” -lomakkeen avulla.

Lapset

Tätä sivustoa ei ole tarkoitettu lapsille, eikä yhtiö tietoisesti käsittele alle 13-vuotiaiden lasten tietoja ilman heidän vanhempiensa tai huoltajiensa suostumusta. Jos tällaisia tietoja on kerätty, keräys on tapahtunut täysin vahingossa ja tahattomasti.

Tähän ilmoitukseen tehtävät muutokset

Yhtiö pidättää oikeuden muokata tai muuttaa tätä ilmoitusta milloin tahansa julkaisemalla siitä tarkistetun version verkkosivustollaan. Sinun vastuullasi on tarkistaa ilmoitus aina lähettäessäsi tietoja yhtiölle tai jättäessäsi tilauksen.

Muut kuin henkilötiedot ja evästeet

Muut kuin henkilötiedot

Muut kuin henkilötiedot ovat tietoja, jotka koskevat sinua, mutta joista sinua ei henkilönä tunnista, ei suoraan eikä välillisesti. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi selaimesi tyyppi, sen verkkosivuston URL, jolla aikaisemmin vierailit, internetyhteytesi, sivustolle siirtymiseen käyttämäsi laite jne. Sivustoa käyttäessäsi yhtiö saattaa kerätä sinusta, joko suoraan tai kolmansien osapuolten kautta, tietyn tyyppisiä muita kuin henkilötietoja. Yhtiö saattaa myös kerätä vapaaehtoisesti antamiasi muita kuin henkilötietoja, kuten kyselykysymyksen vastauksessa annetut tiedot.

Yhtiö saattaa jakaa muita kuin henkilötietoja sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, joita ei ole mainittu edellä. Jos näin tehdään, yhtiö kokoaa tiedot tai poistaa niiden tunnettavuuden, eivätkä kolmannet osapuolet näin ollen todennäköisesti pysty yhdistämään tietoja sinuun, tietokoneeseesi tai laitteeseesi. Koonti tarkoittaa, että useiden henkilöiden muita kuin henkilötietoja yhdistetään siten, että tiedot eivät viittaa suoraan kehenkään henkilöön. Tunnistettavuuden poisto tarkoittaa, että yhtiö yrittää poistaa tai muuttaa tiettyjä osia sellaisista tiedoista, joita voitaisiin käyttää tietojen yhdistämiseksi johonkin tiettyyn henkilöön.

Henkilötietoja lukuun ottamatta yhtiön saattaa mahdollisesti kerätä, tässä ilmoituksessa kuvatulla tavalla, kaiken verkkosivustolle lähettämäsi, lataamasi tai siellä julkaisemasi tai yhtiölle sähköpostitse lähettämäsi materiaalin, tiedon tai muun viestinnän (”viestintä”), eikä tätä viestintää katsota luottamuksellisiksi tai omistusoikeuden suojaamiksi. Yhtiöllä ei ole velvollisuutta säilyttää viestinnän luottamuksellisuutta tai olla paljastamatta tai luovuttamatta sitä. Yhtiö saa kopioida, paljastaa, luovuttaa, jakaa, sisällyttää sekä muutoin käyttää viestintää sekä kaikkia tietoja, kuvia, ääntä, testejä, tuoteideoita, ehdotuksia ja parannuksia samoin kuin kaikkea niihin upotettua kaikkiin mahdollisiin kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Yhtiöllä ei ole myös mitään korvausvastuuta edellä mainitun suhteen.

Evästeet

Sinulla on yleisesti ottaen lupa vierailla sivustolla kertomatta yhtiölle, kuka olet tai paljastamatta henkilötietoja itsestäsi. Yhtiö ja yhtiölle tai yhtiön puolesta palveluita tarjoavat yritykset saattavat kuitenkin käyttää eri tekniikkaa, kuten evästeitä ja verkkojäljitteitä (1x1 pikseliä), joilla kerätään sivustolla vierailusi tuloksena olevia erottuvia ja havaittavissa olevia muita kuin henkilötietoja. Yhtiö pyytää nimenomaisesti suostumustasi evästeiden käyttöön yhtiön sivustolla. Evästeitä käytetään yleistä käyttöä ja määrää koskevia tilastollisia tietoja varten. Voit hallita evästeiden käyttöä selaimellasi (lisätietoja saat vierailemalla osoitteessa www.aboutcookies.org). Jos kuitenkin hylkäät evästeet, mahdollisuutesi (kokonaan tai osittain) käyttää yhtiön sivustoa saattavat olla rajalliset. Evästeiden käytön lisäksi yhtiö käyttää Google Analytics -palvelua trendien analysointiin, sivuston hallinnointiin, sivustolla tapahtuvan toiminnan jäljittämiseen sekä kokonaiskäyttäjäkannan demografisten tietojen keräämiseen. Jos haluat estää Google Analyticsin jäljittämisen kaikilla verkkosivustoilla, vieraile osoitteessa http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Se saattaa myös käyttää ja luovuttaa yhtiön mainoskampanjoista peräisin olevia muita kuin henkilötietoja raportointitarkoituksiin, aikatauluttamiseen sekä sisällön välittämisen optimointiin. Se saattaa tehdä näin luonnollisesti myös silloin, kun lainsäädäntö niin edellyttää. Yhtiö saattaa käyttää sivuston kautta saatuja tietoja lainmukaisiin tarkoituksiin, mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, koottujen tietojen kehittämiseen, käyttämiseen ja niiden asettamiseen kolmansien osapuolten käyttöön. Nämä kootut tiedot saattavat liittyä trendeihin, tuotteisiin, turvallisuus- ja tietosuojamalleihin ja tutkimukseen, sisäiseen rekisterienpitoon ja raportointiin, oppimisen mittaukseen ja siitä raportointiin, tehokkuuteen sekä muihin sivuston elementtejä koskeviin tilastollisiin tietoihin. Yhtiö ei kuitenkaan raportoi koottuja tietoja tavalla, joka perustellusti mahdollistaisi sen, että joku käyttäjä olisi niistä tunnistettavissa.

Yhtiön sivustolla saattaa olla myös sosiaalisen median sekä uusia mahdollisia yhteyksiä luovia ominaisuuksia, kuten Facebook- tai Twitter-painikkeita ja -pienoisohjelmia, kuten ”jaa tämä” -painike. Nämä ominaisuudet saattavat kerätä IP-osoitteesi sekä tiedon siitä, millä yhtiön sivuston sivulla parhaillaan vierailet. Ne saattavat myös asettaa evästeen, jonka ansiosta ominaisuus toimii oikein. Kolmannet osapuolet saattavat olla sosiaalisen median sekä uusia mahdollisia yhteyksiä luovien ominaisuuksien ja -pienoisohjelmien isännöijiä. Ominaisuudet ja pienoisohjelmat tarjoavan yhtiön tietosuojakäytäntö säätää kanssakäymistäsi niiden kanssa.

Sosiaalisen median ominaisuudet

Yhtiön sivustolla saattaa olla myös sosiaalisen median sekä uusia mahdollisia yhteyksiä luovia ominaisuuksia, kuten Facebook- tai Twitter-painikkeita ja -pienoisohjelmia, kuten ”jaa tämä” -painike. Nämä ominaisuudet saattavat kerätä IP-osoitteesi sekä tiedon siitä, millä yhtiön sivuston sivulla parhaillaan vierailet. Ne saattavat myös asettaa evästeen, jonka ansiosta ominaisuus toimii oikein. Kolmannet osapuolet saattavat olla sosiaalisen median sekä uusia mahdollisia yhteyksiä luovien ominaisuuksien ja -pienoisohjelmien isännöijiä. Ominaisuudet ja pienoisohjelmat tarjoavan yhtiön tietosuojakäytäntö säätää kanssakäymistäsi niiden kanssa.

Kysymykset ja valitukset

Jos sinua huolestuttaa tapa, jolla yhtiö on käyttänyt henkilötietojasi tai haluat tehdä asiasta valituksen, sinun tulisi ensimmäisenä toimenpiteenäsi esittää asia yhtiölle kirjallisesti käyttäen sähköpostiosoitetta dataprotection@rpminc.com.

Jos et ole tyytyväinen tapaan, jolla yhtiö on käsitellyt huolenaihettasi tai valitustasi, voit viedä asian oman kansallisen tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi.

Sanasto

 

Rekisterinpitäjä Tietojen käsittelyn syistä ja tavoista päättävä osapuoli.
Tietosuojaviranomainen Asianomainen valvontaviranomainen, jonka vastuulla ovat yhtiön ja/tai sen sidosyrityksen toimivalta-alueen tietosuoja-asiat.
Euroopan talousalue (ETA) ETA käsittää kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan.
Henkilötiedot Johonkin tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyvät tiedot (ts. tiedot yhtiön työntekijöistä, alihankkijoista, työnhakijoista, myyjien työntekijöistä sekä tavarantoimittajista, asiakkaista, yhtiön tuotteita käyttävistä potilaista sekä yhtiön verkkosivustoa tai palvelukeskuksia käyttävistä henkilöistä). Tällaisiin tietoihin kuuluvat nimet, osoitteet, sähköpostiosoitteet, työhakemukset, käyttäjätilien tiedot sekä kirjeenvaihto. Henkilötietoihin saattavat kuulua myös verkkoselaustiedot (esim. johonkin tiettyyn evästeeseen liitetyt tiedot) ja IP-osoitteet tapauksissa, joissa tällaiset tiedot voidaan yhdistää johonkin henkilöön
Käsittely Mitä tahansa henkilötietoihin kohdistuvaa toimintaa. Tällaista ”toimintaa” voi olla esimerkiksi tietojen kerääminen ja tallentaminen, tietoihin pääsy, tietojen yhdistäminen muihin tietoihin, tietojen jakaminen kolmansien osapuolten kanssa tai jopa tietojen poistaminen.

Päivitetty viimeksi toukokuussa 2018