Vastuurajoitus

Tietoja yrityksestä

Kaikki oikeudet Tremco CPG Finlandin verkkosisältöön pidätetään. Tremco CPG Finlandin verkkosivuston sisällön ja kuvien luvaton kopiointi ja käyttö on kielletty.

Tremco CPG Finlandin verkkosivuston sisältö on tarkoitettu yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöön. Tremco CPG Finlandin verkkosivuston kopiointi, jäljentäminen tai muokkaaminen on kielletty.

Tremco CPG Finlandin ei ole vastuussa käytettävyydestä tai käytön laadusta eikä esillepanon muodosta. Tremco CPG Finlandin ei ole vastuussa Tremco CPG Finlandin:n verkkosivustolle linkitettyjen ulkoisten sivustojen sisällöstä. Esitetyt tuotteet ja palvelut sekä tekniset tiedot ovat Suomen nykytilanteen mukaisia, virheet ja puutokset pois lukien.

Vastuu sisältöä koskien
Sivujemme sisältö on luotu hyvin huolellisesti. Emme ole kuitenkaan vastuussa sisällön virheettömyydestä, täydellisyydestä tai ajankohtaisuudesta. Palveluntarjoajana olemme vastuussa TMG:n (Telemediengesetz, telemedialaki) § 7 kohdan 1 mukaisesti omasta sisällöstämme näillä sivuilla yleisiä lakeja noudattaen. TMG:n § 8–10 mukaisesti emme ole palveluntarjoajana velvollisia valvomaan lähetettyä tai säilytettyä ulkomaista tietoa tai tutkimaan olosuhteita, jotka viittaisivat laittomaan toimintaan. Velvoitteet poistaa tai estää tietojen käyttö yleisiä lakeja noudattaen säilyvät ennallaan. Vastuu kuitenkin pätee vain kyseisen loukkauksen toteamisajankohdasta alkaen. Kun tällaisista loukkauksista ilmoitetaan, poistamme sisällön välittömästi.

Vastuu linkkejä koskien
Sivustomme sisältää linkkejä ulkoisiin verkkosivustoihin, jotka eivät ole hallinnassamme. Emme ole missään vastuussa niiden sisällöstä. Kyseessä olevien sivujen tarjoaja tai operaattori on aina vastuussa linkitettyjen sivujen sisällöstä. Linkitetyt sivut on tarkistettu linkittämisen yhteydessä mahdollisten lain rikkomusten varalta. Laitonta sisältöä ei havaittu. Jatkuva hallinta linkitetyistä sivuista ei ole kohtuullista ilman konkreettisia todisteita loukkauksista. Saatuamme ilmoituksen loukkauksista, poistamme kyseiset linkit välittömästi. Tekijänoikeus Sivuston operaattorin luoma sisältö ja teokset näillä sivuilla ovat Saksan tekijänoikeuslain alaisia. Tekijänoikeuden rajojen ulkopuolinen kopiointi, käsittely, jakelu ja kaikenlainen hyödyntäminen edellyttävät asiaankuuluvan tekijän tai luojan kirjallisen luvan. Näiden sivujen lataaminen ja kopioiminen on hyväksytty vain yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Siinä määrin missä sisältö ei ole verkkosivuston operaattorin luomaa, kolmansien osapuolten tekijänoikeudet, erityisesti koskien kolmansien osapuolten sisältöä, on merkitty tällaisiksi. Jos olet tietoinen tekijänoikeuksien loukkaamisesta, ilmoita asiasta meille. Kun loukkauksista ilmoitetaan, poistamme sisällön välittömästi.

Sisällöstä vastaa:
Tremco CPG Germany GmbH
Von-der-Wettern-Str. 27 51149 Cologne Germany

Puh. +49 2203 57550 0
Faksi +49 2203 57550 90
www.cpg-europe.com
Local court of Amberg: HRB3932
Sijainti: Köln ALV-tunnus:
DE123737873

Toimitusjohtaja: Melissa Schoger, Daniel Johnson, Walter Geyer