Használati feltételek

A CPG Europe (a "VÁLLALAT") üzemelteti a www.cpg-europe.com URL alatt működő weboldalt, valamint az ahhoz kapcsolódó weboldalakat, tartalmakat és egyéb anyagokat (együttesen a "webhely"), hogy tájékoztatást nyújtson Önnek a VÁLLALATRÓL, annak üzleti tevékenységéről és termékeiről. A Webhelyhez való hozzáférésre és annak használatára a jelen Felhasználási Feltételek, az ezen a Webhelyen közzétett Adatvédelmi szabályzatunk, valamint a hatályos törvények az vonatkoznak. Az oldal megnyitásával Ön korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja jelen Felhasználási feltételeket és Adatvédelmi szabályzatunkat. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a Felhasználási feltételek és az Adatvédelmi szabályzat legfrissebb verzióját, mivel az időről időre módosulhat, és módosíthatja a Webhely használatának feltételeit. Minden változás a közzétételt követően azonnal hatályba lép, és a Webhelyhez való bármely későbbi hozzáférésre és annak használatára vonatkozik. Ha a változtatások után Ön továbbra is használja a Webhelyet, ezeket a változtatásokat elfogadottnak tekintjük. Minden olyan új funkcióra, amely javítja vagy optimalizálja a Webhelyet, a jelen Felhasználási Feltételek és Adatvédelmi Szabályzat is érvényes.

1. Általános

Ön böngészheti az Oldalt, hozzáférhet a Vállalat rendszeres e-hírleveléhez és műszaki könyvtáraihoz, megtekintheti a termékkatalógus(oka)t, kérdéseket tehet fel, részt vehet versenyeken, promóciókban, felmérésekben vagy egyéb szolgáltatásokban, és megtekintheti az Oldalon található minden egyéb információt. Erre és a Vállalat által a Weboldalon biztosított minden egyéb anyagra a továbbiakban "Licenctartalom"-ként hivatkozunk. Megtekintheti és kinyomtathatja a Licencbe adott tartalom egyes részeit saját belső használatra. A Licencbe adott tartalomnak a jelen Felhasználási Feltételekben és az Adatvédelmi szabályzatban meghatározottaktól eltérő használata továbbértékesítése vagy újraterjesztése nem megengedett. A Licencbe adott tartalom bármely más felhasználása a VÁLLALAT előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül kifejezetten tilos.

2. Termékinformáció

A VÁLLALAT kereskedelmileg ésszerű erőfeszítéseket tesz a pontos információk biztosítása érdekében. Azonban az iparágak és joghatóságok, amelyekben a VÁLLALAT működik, valamint az ezekre az iparágakra és joghatóságokra vonatkozó törvények és szabályozások folyamatosan változnak. Ennek fényében lehetséges, hogy az oldalon található információk nem naprakészek vagy nem helyesek. Mivel egy adott termék megvásárlásával kapcsolatos döntési folyamatra számos tényező hatással van, és a különleges körülmények és szükségletek mindenkinél eltérőek lehetnek, a Licencbe adott tartalom csak tájékoztató jellegű. A Vállalat nem tudja garantálni és nem garantálja, hogy az Ön által választott termék helyes, az Ön egyedi igényeihez vagy követelményeihez igazodik, vagy hogy a hivatkozások, előírások vagy egyéb információk teljesek, helyesek vagy naprakészek az Ön egyedi igényeinek megfelelően (lásd állásfoglalásunkat a garanciákra vonatkozóan a 10. bekezdésben). A VÁLLALAT visszautasíthat vagy törölhet megrendeléseket amelyek hibás árak vagy hibás reklámozási feltételek alapján készültek. A Weboldalon keresztül történő bármely értékesítésre a VÁLLALAT általános értékesítési feltételei és/vagy a VÁLLALAT felhasználási feltételei vonatkoznak.

3. Felhasználói viselkedés

Kifejezetten tilos az obszcén vagy sértő nyelvezet, zaklatás, fenyegetés vagy bármilyen jellegű vagy bármilyen formában történő visszaélés ezen az oldalon, beleértve az e-mailben, postai úton vagy bármilyen más módon történő továbbítást. Tilos más személy személyazonosságának feltüntetése, illetve a VÁLLALATTAL vagy bárki mással fennálló kapcsolatának hamis bemutatása. Nem tölthet fel, vagy más módon nem tehet közzé olyan anyagokat a webhelyen, amelyek becsületsértő, vulgáris, obszcén, fenyegető, sértő, támadó, gyűlöletkeltő, faji vagy etnikai okokból sértik bármely más személy magánéletéhez való vagy állampolgári jogait vagy erre ösztönöz, bűncselekményre ösztönöz, törvénybe ütközik vagy bármely más személy jogait sérti, vagy más módon felelősségre vonható. Ön beleegyezik abba, hogy nem változtatja meg a fejléceket vagy más módon nem manipulálja az anyagokat, hogy azok eredetét leplezze, nem tesz közzé semmilyen védett vagy bizalmas információt, vagy más módon szabadalmakat, védjegyeket, üzleti titkokat, szerzői jogokat vagy sérti mások más tulajdonjogát ("Jogok") kárt okozva ezzel. Tilos kereskedelmi anyagokat feltölteni a webhelyre, és nem használhatja a webhelyet mások reklámozására, reklámozására vagy népszerűsítésére. Kifejezetten tilos bármilyen kísérlet, amely a Webhely, annak szerverei, hálózatai, szoftverei, berendezései vagy egy kapcsolódó adatbázis működését zavarja vagy megzavarja, akár rosszindulatú kóddal, fájlokkal vagy más módon, akár a szoftverkód visszafejtésére, a biztonsági funkciók megkerülésére irányuló kísérlet, mint a jelszavak megkerülése, illetve a jelen Webhely felhasználóinak vagy más látogatóinak magánéletét vagy biztonságát befolyásoló műveletek végrehajtása. Ön felelős az oldalon folytatott kommunikációért és tevékenységéért. A VÁLLALAT semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen kommunikációért, a Webhely Ön vagy mások általi használatáért vagy bármely licencbe adott tartalomért, beleértve, korlátozás nélkül, a licencelt tartalom hibáit vagy hiányosságait, vagy a Licencbe adott tartalom használatából eredő károkért.

4. Mentesség

Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja és mentesíti a VÁLLALAT tisztségviselőit, igazgatóit, beszállítóit, szolgáltatóit, társmárkákat és más partnereket, ügynököket és alkalmazottakat minden követeléssel, kárigénnyel, díjjal és költséggel szemben, beleértve az ésszerűség keretein belül felmerülő ügyvédi és egyéb szakértői díjakat is védelmük, kármentesítésük érdekében, amelyek (I) az Ön által a Webhelyen keresztül továbbított adatok, (II) a webhely Ön általi használatából, (III) az Ön kapcsolatából az oldalhoz, (IV) a jelen Felhasználási Feltételek Ön általi megsértéséből, vagy (V) bármely más jog megsértéséből ered. Abban az esetben, ha valótlan, pontatlan, csalárd vagy elavult adózási információt vagy bármilyen más információt ad meg, beleegyezik, hogy a VÁLLALAT minden felelősségét, kárát, veszteségét vagy kiadását megtéríti (beleértve az ésszerűség keretein belül az ügyvédi és egyéb szakembereket is díjait is), és megtéríti az esetlegesen felmerülő veszteségeket, beleértve, de nem kizárólagosan, a nyereség elvesztését, adókat, bírságokat vagy büntetéseket, kamatot, díjakat, költségeket és kiadásokat, amelyeket bármely harmadik fél támaszt az Ön által a webhelyen megadott információkkal vagy a Webhely Ön általi használatával összefüggésben legyen az állítólagos/érvényesített/indítványozott igény, követelés, per vagy eljárás a VÁLLALAT ellen.

5. Kiigazítások az oldalon

A VÁLLALAT fenntartja a jogot, hogy időről időre megváltoztassa a Licencbe adott tartalmat, a Webhelyen keresztül kínált vagy megszűnt szolgáltatásokat, vagy kiterjessze a Webhely fókuszát. Ezen túlmenően a VÁLLALAT fenntartja a jogot, hogy bármikor és időről időre módosítsa a jelen Felhasználási feltételeket, az Adatvédelmi szabályzatot és a Webhelyet és/vagy felfüggessze vagy megszüntesse az Oldalt (vagy annak bármely részét), előzetes értesítéssel vagy anélkül. Ön felelős a jelen feltételek és az Adatvédelmi szabályzat rendszeres felülvizsgálatáért. Ön elfogadja, hogy a VÁLLALAT nem vállal felelősséget Ön vagy harmadik felek felé a fenti cselekményekért.

6. Felmondás

A VÁLLALAT saját belátása szerint felfüggesztheti vagy megszüntetheti az Ön hozzáférését vagy bármilyen célú felhasználását, de különösen akkor, ha a VÁLLALAT úgy véli, hogy Ön megsértette vagy ellentmondott a jelen Felhasználási feltételekben foglaltaknak. Továbbá, a VÁLLALAT saját belátása szerint bármikor megszüntetheti a Webhelyet vagy annak bármely részét, előzetes értesítéssel vagy anélkül, vagy eltávolíthatja vagy elutasíthatja a Felhasználói megosztásokat indoklással vagy anélkül, saját belátása szerint. Ön elfogadja, hogy bármilyen megszakítás vagy törlés előzetes értesítés nélkül történhet. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a VÁLLALAT azonnal felfüggesztheti a Webhelyhez való további hozzáférést. A VÁLLALAT nem vonható felelősségre Ön vagy bármely harmadik fél a Webhelyhez való hozzáférésének vagy használatának megszakításáért vagy megszüntetéséért. A fentiek korlátozása nélkül a VÁLLALAT jogosult együttműködni bármely olyan bűnüldöző szervvel vagy bírósággal, ügynökséggel, amely arra kéri, hogy tegye közzé bármely olyan személy személyazonosságát vagy egyéb információját, aki tartalmat osztott meg a Webhelyünkön vagy azon keresztül. Ön lemond a céggel és annak leányvállalataival, licencadóival és szolgáltatóival szembeni minden olyan követeléséről, amelyek a nyomozások során vagy azok eredményeként keletkeztek, illetve a bűnüldöző hatóságok vagy a Vállalat által ennek következtében megtett intézkedéseiből erednek, és biztosítják azok kármentességét.

7. Linkek

Ez az oldal más webhelyekre vagy forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ha használja ezeket, akkor elhagyja ezt az oldalt. A VÁLLALAT nem rendelkezik befolyással ezekre az oldalakra, azok tartalmára és forrásaira, illetve az oldalak üzemeltetőinek üzleti gyakorlatára vagy irányelveire. A VÁLLALAT adatvédelmi szabályzata nem vonatkozik a hivatkozott oldalakat üzemeltető cégek vagy magánszemélyek gyakorlatára. Ezért óvatosságra és az Ön által meglátogatott webhelyek adatvédelmi szabályzatának áttekintésére kérjük, hogy többet megtudjon az információgyűjtési gyakorlatukról. A VÁLLALAT kifejezetten elutasít minden felelősséget az ilyen külső oldalak vagy források elérhetőségéért vagy pontosságáért és azok tartalmáért. A VÁLLALAT nem támogatja az ezeken a webhelyeken vagy forrásokon keresztül elérhető hirdetéseket, termékeket vagy egyéb anyagokat, és nem vállal felelősséget értük. A linkek elhelyezése az oldalon nem jelenti a hivatkozott oldal jóváhagyását. A linkek Ön általi használata a saját felelősségére történik. Ezenkívül tudomásul veszi és elfogadja, hogy a VÁLLALAT sem közvetlenül, sem közvetve nem vállal garanciát semmilyen valós vagy állítólagos kárért, amely az ilyen linkeken, oldalakon vagy azokon keresztül található termékek, szolgáltatások vagy anyagok használatából vagy az azokra való hagyatkozásból ered.

8. A társaság tulajdonjogai

Bármi, amit a Webhelyen lát vagy olvas, beleértve a Licencbe adott tartalom összeállítását, gyűjtését, elrendezését és szerkezetét, a nemzeti és nemzetközi szerzői jogi törvények által védve van, és csak a jelen Felhasználási feltételekben meghatározott célra használható fel a VÁLLALAT kifejezett írásos engedélye nélkül. A Webhely és a Webhellyel kapcsolatban használt összes szükséges szoftver ("Szoftver"), a Licencbe adott tartalom összeállítása, gyűjtése, elrendezése és szerkezete, minden kép, fénykép, grafika, illusztráció, szöveg és egyéb információ és anyag, a Webhelyen keresztül gyűjtött információk és adatok egy része vagy egésze (melyek mindegyike „Licenctartalom”) a VÁLLALAT vagy beszállítói tulajdonát képezi így annak bármely részét, függetlenül annak forrásától, védjegyeitől tulajdont és bizalmas információkat tartalmaznak, amelyeket minden vonatkozó tulajdonjog és egyéb jog véd. Minden védjegy, logó, kereskedelmi név, kereskedelmi ruha, termék- és szolgáltatási védjegy, önmagában vagy egymással kombinálva (együttesen a "védjegyek"), függetlenül attól, hogy bejegyzett vagy nem, a VÁLLALAT, leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai, tulajdona vagy más harmadik tulajdonos fél megadta a jogot és az engedélyeket védjegyeik használatára („Harmadik fél védjegyei”). Nem használhatja vagy jelenítheti meg harmadik fél védjegyeit vagy márkáit semmilyen formában a VÁLLALAT vagy a megfelelő tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Ez magában foglalja a metacímkékben vagy más rejtett szövegekben történő felhasználást is. Az egyéb termék- vagy szolgáltatásnevek, logók, grafikák, fejlécek, gombikonok és szkriptek a VÁLLALAT védjegyei vagy ábrázolásai, és semmilyen formában nem használhatók fel más termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyeket nem a VÁLLALAT biztosít, de különösen nem olyan formában, amely valószínűleg zavart okoz a piacon, vagy bármilyen olyan módon, amely meggyalázza vagy lejáratja a VÁLLALATOT.

9. A szerzői jogok megsértésének bejelentésének

Az állítólagos szerzői jogok megsértésére vonatkozó értesítéseket el kell küldeni a VÁLLALAT részére. A VÁLLALAT tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát, és erre kéri felhasználóit és látogatóit is. A VÁLLALAT feldolgozza és kivizsgálja az állítólagos jogsértéseket, és megteszi a megfelelő lépéseket a vonatkozó szellemi tulajdonjogok értelmében. Bármilyen értesítés kézhezvételét követően a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a VÁLLALAT eltávolítja a jogsértőnek vagy jogsértő cselekmény részét képező anyagokat, valamint a jogsértőnek talált anyagokra vagy cselekményekre mutató hivatkozásokat, vagy blokkolja a hozzáférést AZOKHOZ. Ha úgy gondolja, hogy művét olyan módon másolták, amely a szerzői jogok megsértését jelenti, kérjük, adja meg a következő információkat:

a. Annak a személynek a fizikai vagy elektronikus aláírása, aki felhatalmazott arra, hogy eljárjon egy kizárólagos szerzői jog tulajdonosa nevében, akinek a jogainak a megsértését feltételezik;

b. A szerzői joggal védett műnek a leírása, amelynek állítólagos jogsértése történt;

c. Annak leírása, hogy hol található az oldalon a jogsértő anyag;

d. Az Ön címe, telefonszáma és e-mail címe, valamint minden egyéb információ, amely ahhoz szükséges, hogy a VÁLLALAT kapcsolatba léphessen Önnel;

e. Az Ön nyilatkozata arról, hogy jóhiszeműen úgy gondolja, hogy a vitatott felhasználást a szerzői jog tulajdonosa, képviselője vagy a törvény nem engedélyezi;

f. Öntől kapott megerősítés arra vonatkozóan, hogy a fenti információk legjobb tudása szerint helyesek, és Ön a szerzői jog tulajdonosa vagy feljogosított arra, hogy eljárjon egy adott jog tulajdonosa nevében, amelyet állítólagosan sérül.

A szerzői jogok állítólagos megsértésével kapcsolatos állításokat a következő címre kell küldeni:

Postai úton: CPG Europe, Von-der-Wettern-Str. 27, 51149 Köln, Deutschland. Faxon: +49 2203 57550 60. E-mailben: info@cpg-europe.com (Kérjük, a tárgyban tüntesse fel a „Jogsértési értesítés” szót.)

FONTOS MEGJEGYZÉS: AZ ELŐZŐ INFORMÁCIÓK AZ ÖN SZERZŐI JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE VONATKOZNAK. MINDEN EGYÉB KÉRDÉSRE, ÍGY PÉLDÁUL TERMÉKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE, VAGY ADATVÉDELMI KÉRDÉSRE NEM VÁLASZOLNAK EZEN AZ ELÉRHETŐSÉGEN KERESZTÜL.

10. Felelősség kizárása és korlátozása

A VÁLLALAT nem vállal felelősséget vagy garanciát a Webhely vagy a licencelt tartalom helyességéért vagy teljességéért. A VÁLLALAT kommunikációja nem szól 13 éven aluli gyermekeknek, az oldal nem nekik szól. A VÁLLALAT nem lép kapcsolatba 13 éven aluli gyermekekkel promóciós vagy marketing célból a szülő engedélye nélkül, és nem kér több személyes adatot, mint amennyi ésszerűen szükséges az ilyen akciókban való részvételhez. A Vállalat azonban nem szűri azokat a hirdetéseket vagy egyéb anyagokat, amelyeket a gyerekek láthatnak az oldalakon vagy a hivatkozott oldalakon, amelyek egyes részei nem megfelelőek a gyermekek számára. Ön megérti és kifejezetten elfogadja, hogy:

(a) Ön saját felelősségére használja a Webhelyet. Az oldalt mindenfajta és elérhetőség-garancia nélkül biztosítjuk. A vállalat kifejezetten elhárít mindennemű, kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve, korlátozás nélkül, a viszonteladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra, valamint az aktuális kereskedésből vagy teljesítésből eredő garanciákat, a rosszindulatú kódoktól való mentességet, vagy a jogszabályoknak való megfelelőséget illetően az Oldal vagy egyes részeinek használatával kapcsolatban.

(b) A VÁLLALAT nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy (I) a webhely megfelel az Ön követelményeinek (II) az oldalhoz való hozzáférés zavartalan, időszerű, biztonságos, pontos vagy hibamentes, (III) a termékek megfelelő módon elérhetőek és bemutatottak vagy (IV) az oldal használatából származó eredmények helyesek és megbízhatóak (V) hogy minden termék, oldal, információ vagy egyéb anyag minősége, amelyet a webhelyen keresztül vásároltak vagy szereztek teljesíti az Ön minőségi elvárásait, VAGY (VI) a termékeket megfelelően szállítják a megfelelő mennyiségben.

(c) Az anyagok letöltése vagy más módon fogadása a Webhely használata során saját belátása szerint, saját felelősségére történik. Az esetleges károkért kizárólag Ön a felelős

(e) A VÁLLALAT-tól illetve a Webhelyről kapott tanácsok vagy információk, akár szóban, akár írásban, nem alapoznak meg semmilyen garanciát, amely nem szerepel kifejezetten a jelen használati feltételekben, vagy más módon a VÁLLALAT által nyújtott termékek vagy szolgáltatások megvásárlása alapján nem érvényes.

Ön kifejezetten megérti és elfogadja, hogy a VÁLLALAT nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, véletlenszerű, következményi vagy példaértékű kárért, ideértve, de nem kizárólagosan, a haszon elvesztése, a goodwill, a használhatóság, adatok vagy más nem anyagi veszteség miatti károkat (akkor sem, ha a VÁLLALAT tisztában volt az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségével), függetlenül attól, hogy az oldalon keresztül bemutatott vagy azon keresztül elérhető információk, termékek, anyagok felhasználása, felhasználhatósága vagy helyessége vagy bármely egyéb az oldal elérésével vagy használatával kapcsolatos az ügy. Ezek a korlátozások akkor is érvényesek, ha a korlátolt felelősségben foglaltak nem érik el céljukat. Amennyiben a joghatóságok nem teszik lehetővé bizonyos garanciák kizárását vagy a felelősség korlátozását vagy kizárását véletlen vagy következményes károkra vonatkozólag, úgy előfordulhat, hogy a fenti korlátozások némelyike nem vonatkozik Önre. A fentieknek nincs befolyása semmilyen felelősségre, amely az alkalmazandó jog szerint nem kizárható vagy korlátozható.

11. Értesítések / leiratkozási lehetőségek

Az értesítéseket e-mailben vagy hagyományos levélben is érkezhetnek Önhöz. A webhely értesítéseket küldhet Önnek a jelen Felhasználási Feltételek változásairól vagy egyéb ügyekben, ideértve az információ megjelenítését vagy az arra mutató hivatkozásokat. A CÉGNEK szánt levelezést tértivevényes ajánlott levél formájában az alábbi címre küldje:

CPG Europe
Werner-Haepp-Str. 1,
92439, Bodenwöhr
Németország

Ha frissíteni szeretné adatait, vagy ha a továbbiakban nem kíván levelezést kapni a VÁLLALATTÓL, kérjük, lépjen kapcsolatba a VÁLLALATTAL az info@cpg-europe.com címen.

12. Általános információk

A jelen Felhasználási Feltételek és minden egyéb megállapodás, függetlenül attól, hogy hivatkoznak-e rájuk a jelen Szerződésben vagy sem, a teljes megállapodást alkotják Ön és a VÁLLALAT között az Ön webhelyen végzett tevékenységeivel és annak Ön általi használatával kapcsolatban, és szabályozzák azokat. Ezek kiváltanak minden korábbi Ön és a VÁLLALAT között létrejött megállapodást. A jelen Felhasználási feltételekre, a Webhely Ön általi használatára és bármely más megállapodásra, valamint az Ön és a VÁLLALAT közötti kapcsolatra Németország törvényei az irányadók, tekintet nélkül az alkalmazandó jogra. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésekről szóló 1980. évi egyezménye nem alkalmazandó. Ön és a VÁLLALAT megállapodnak abban, hogy alávetik magukat a Kölnben vagy az Egyesült Királyságban illetékes állami vagy szövetségi bíróságok személyes és kizárólagos joghatóságának. Ha a Vállalat elmulasztja a Felhasználási feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlását vagy érvényesítését, az nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Amennyiben a Felhasználási Feltételek vagy az Adatvédelmi Szabályzat valamely rendelkezését az illetékes bíróság érvénytelennek találja, a felek ennek ellenére megállapodnak abban, hogy a bíróság törekedjen a felek jelen rendelkezés által kifejtett szándékának megvalósítására, és hogy a további rendelkezés pontjai változatlanul érvényben maradjanak. Ön beleegyezik abba, hogy a Webhely, a Szolgáltatási feltételek vagy az Adatvédelmi Szabályzat általi használatából eredő vagy azzal kapcsolatos bármely követelés vagy kereset az ezzel ellentétesen rendelkező törvényektől függetlenül a bekövetkezéstől számított legfeljebb egy (1) évig érvényesíthető és ezt követően örökre elévül. A Felhasználási feltételekben szereplő feltételek fejezet címek kizárólag kényelmi célokat szolgálnak, és nincs jogi vagy szerződéses hatályuk.

13. Szabálysértések

Kérjük, jelentse a Felhasználási feltételek vagy az Adatvédelmi szabályzat megsértését az info@cpg-europe.com címen!

14. Különleges rendelkezések az Egyesült Államokban élő felhasználók számára

A CÉG tiszteletben tartja az oldalon a Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) rendelkezéseit. A gyermekek magánélete fontos számunkra. 13 éven aluli személyek nem adhatnak meg személyes adatokat a Webhelyünkön. Tudatosan nem gyűjtünk személyes adatokat 13 év alatti gyermekektől. Ha még nem töltötte be a 13. életévét, kérjük, ne használjon és ne adjon meg semmilyen információt ezen az oldalon vagy az oldal funkcióin keresztül, illetve ne adjon meg bármilyen önmagáról szóló információt, beleértve az Ön nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét vagy az Ön által használt becenevet vagy felhasználónevet. Ha tudomásunkra jut, hogy 13 éven aluli gyermektől gyűjtöttünk vagy kaptunk személyes adatokat szülői beleegyezés nélkül, ezeket az adatokat töröljük. A gyermekre vonatkozó személyes adatok megadása, beleértve a gyermek nevét és életkorát, a szülők mérlegelése szerint történik. A szülő bármikor kérheti saját vagy gyermeke hozzánk eljuttatott személyes adatainak felülvizsgálatát. A szülő e-mailben bármikor kapcsolatba léphet velünk az info@cpg-europe.com címen, hogy kérje ezen adatok törlését. Ha a Webhely látogatója 18 év alatti, akkor szüleivel együtt el kell olvasnia a jelen Felhasználási feltételeket és az Adatvédelmi szabályzatot.

A Kaliforniai Polgári Törvénykönyv 1798.83 szakasza lehetővé teszi a Webhely azon felhasználóinak, akik kaliforniai állampolgárok, hogy bizonyos információkat kérjenek a személyes adataik harmadik felek számára történő direkt marketing célból történő továbbítására vonatkozóan. Kérjük, küldjön egy e-mailt az info@cpg-europe.com címre, vagy írjon nekünk: CPG Europe, Von-der-Wettern-Str. 27, 51149 Köln, Németország.