Over hele Europa er stadsilhuetter sterke, sikre, mer motstandskraftige og mer holdbare tak vare CPG Europe.

Våre produktvarumerker omfatter et brett spektrum av ulike byggbehov og tilbys en rekke komplekse tjenester, støtte og system som er samlet under ett tak.

Det utbredde fortroendet for våre varemerkers høy kvalitet og disse teknologier utmerker av det store antallet høyprofilerte, utmanende og verdensledende konstruksjonsløsninger der man kan bruke våre produkter, tjenester og ekspertise.