Vilkår for bruk

Vilkår for bruk tremco illbruck Group GmbH («SELSKAPET») vedlikeholder dette nettstedet med www.tremco-illbruck.com samt relaterte nettsider, innhold og andre materialer (kollektivt kalt «siden») for å gi deg informasjon om SELSKAPET, dets bedriftsvirksomhet og dets operasjoner for å levere produkter. Tilgangen til og bruken din av nettstedet er underlagt disse vilkårene for bruk, personvernerklæringen vår samt alle andre gjeldende lover som er publisert i nettadressen til personvernerklæringen. Ved å gå inn på dette nettstedet godtar du disse vilkårene for bruk og personvernerklæringen vår uten begrensninger eller forbehold. Vi anbefaler at du tidvis gjennomgår den oppdaterte versjonen av vilkårene for bruk og personvernerklæringen, siden disse kan endres fra tid til annen som kan endre vilkårene for bruken din av nettstedet. Alle endringer trer i kraft med umiddelbar virkning ved publisering og gjelder for all fremtidig tilgang til og bruken av nettstedet. Hvis du fortsetter og bruker nettstedet etter at endringene er gjennomført, anses disse endringene som godtatt. Alle nye funksjoner som forbedrer nettstedet er også underlagt disse vilkårene for bruk og denne personvernerklæringen.

 1. Generelt

  Du har tillatelse til å surfe på nettstedet og få tilgang til selskapets elektroniske nyhetsbrev og tekniske biblioteker, se produktkataloger, stille spørsmål, delta i konkurranser, kampanjer, undersøkelser og andre tjenester og se all annen informasjon på nettstedet. Disse og alle andre materialer som gis av selskapet og nettstedet, refereres til i det følgende som «lisensiert innhold». Du kan se og skrive ut deler av det lisensierte innholdet for din egen, interne bruk. Videresalg, ny distribusjon av eller bruken av det lisensierte innholdet annet enn det som er oppgitt i disse vilkårene for bruk og personvernerklæringen, er ikke tillatt. All annen bruk av det lisensierte innholdet uten skrevet forhåndssamtykke fra SELSKAPET er uttrykkelig forbudt.

 2. Produktinformasjon

  SELSKAPET legger inn en rimelig, kommersiell innsats i å oppgi nøyaktig informasjon. Bransjene og jurisdiksjonene som SELSKAPET operer i samt lovene og forskriftene som gjelder for disse bransjene og jurisdiksjonene, er imidlertid utsatt for konstant endring. På grunn av dette er det mulig at informasjon som finnes på siden, ikke er oppdatert eller korrekt. Siden mange faktorer inngår i en avgjørelsesprosess om kjøpet av et spesifikt produkt, og siden spesielle omstendigheter og behov til alle er ulike, er leveransen av det lisensierte innholdet kun ment for informasjonsformål. Selskapet kan ikke garantere eller innestå for at produktvalget du tar, er korrekt, skreddersydd til dine spesifikke behov eller krav, eller at referansene, forskriftene eller annen informasjon som er oppgitt, er komplett, korrekt eller oppdatert for dine spesifikke behov (se forbeholdet vårt om garantier i avsnitt 10 nedenfor). SELSKAPET kan avvise eller avbryte produkt basert på feil priser eller feil annonseringsgrunnlag. Alle salg som fullføres gjennom nettstedet, er underlagt de generelle vilkårene for salg eller betingelsene og vilkårene til SELSKAPET.

 3. Brukeradferd

  Alle former for obskønt eller uhøflig språk, trakassering, trusler eller misbruk på dette nettstedet, inkludert formidling via e-post, post eller andre metoder, er uttrykkelig forbudt. Det er forbudt å representere deg selv under identiteten til en annen person eller å feilrepresentere forholdet ditt til SELSKAPET. Du kan ikke laste opp, legge ut eller på annen måte publisere materiale på nettstedet som er ærekrenkende, vulgært, truende, uhøflig, obskønt, krenkende, hatefullt, etnisk uimottakelig for personvernet eller offentlige rettigheter til alle andre personer som utfører eller oppmuntrer til rettsbrudd, brudd på lover eller brudd på personlige rettigheter til andre personer eller som på andre måter fører til ansvar. Du samtykker til å ikke forfalske topptekst eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til det innsendte, publisere proprietær eller konfidensiell informasjon eller andre patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrettslig beskyttet materiale, eller annen eiendomsrett tilhørende andre («rettighetene») for å forårsake skade. Du har ikke tillatelse til å laste opp kommersielt materiale til nettstedet, bruke nettstedet til å drive kampanje, reklamere for eller fremme andre. Alle forsøk på å forstyrre eller avbryte nettstedet, serverne, nettverkene, programvaren, utstyret eller en tilknyttet database, enten gjennom skadelige koder, filer eller andre måter, eller forsøk på å ta fra hverandre, omvendt utvikling av eller dekompilering av programvare, omgåelse av sikkerhetsfunksjoner, f.eks. passord, eller handlinger som påvirker personvernet eller sikkerheten til nettstedet, brukerne eller andre besøkende, er uttrykkelig forbudt. Du er ansvarlig for din kommunikasjon og dine aktiviteter på nettstedet. SELSKAPET skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for kommunikasjon, din eller andres bruk av nettstedet eller lisensiert innhold, inkludert, uten begrensninger, feil eller utelatelser i det lisensierte innholdet, eller for skader som oppstår fra bruken av lisensiert innhold på siden.

 4. Fritak

  Du godtar til styremedlemmer, direktører, leverandører, tjenesteleverandører, medeiere og andre partnere, agenter eller ansatte hos SELSKAPET alle krav, skader, avgifter og utgifter av alle typer, inkludert rimelige avgifter for advokater og andre spesialister for å holde skadesløs, frita alle forpliktelser som stammer fra eller foreligger i forbindelse med (i) alt som formidles av deg via nettstedet, (ii) bruken din av nettstedet, (iii) din tilkobling til side 4 (iv) hvis du har brutt disse vilkårene for bruk, eller (v) du har brutt andre rettigheter. I tilfeller der du oppgir falsk, feilaktig, bedragersk eller utdatert skatteinformasjon eller annen informasjon, samtykker du til å frita SELSKAPET fra alt ansvar, alle skader, tap eller utgifter (inkludert rimelige utgifter for advokater og spesialister) og erstatte alle tap eller skader som kan ha blitt pådratt, inkludert, men ikke begrenset til, tapt omsetning, skatter, bøter, økonomiske sanksjoner, renter, avgifter, kostnader og utgifter av alle typer som oppstår fra eller i forbindelse med alle tredjeparter på grunnlag av informasjon fra deg eller bruken av nettstedet av deg, angivelig eller hevdet / framsatte krav, krav, handlinger eller rettslige tiltak mot SELSKAPET.

 5. Justeringer gjort på siden

  SELSKAPET forbeholder seg retten til å endre det lisensierte innholdet, tjenestene som tilbys eller avsluttes gjennom nettstedet fra tid til annen eller til det fulle omfang av nettstedet. I tillegg forbeholder SELSKAPET seg retten, når som helst og fra tid til annen, til å justere disse vilkårene for bruk, personvernerklæringen og nettstedet og/eller midlertidig oppheve eller stenge nettstedet (eller en del av nettstedet), med eller uten forvarsel. Du er ansvarlig for å tidvis gjennomgå disse vilkårene samt personvernerklæringen. Du samtykker i at SELSKAPET ikke skal holdes ansvarlig til deg eller tredjeparter for slike handlinger.

 6. Avbrudd

  SELSKAPET kan, etter eget skjønn, midlertidig stenge eller avslutte tilgangen eller bruken din uansett årsak, men spesielt hvis SELSKAPET mener du har brutt eller handlet motstridende med ordlyden i disse vilkårene for bruk. I tillegg kan SELSKAPET når som helst, etter eget skjønn, avbryte leveransen av nettstedet eller deler av nettstedet, med eller uten forvarsel, eller fjerne eller avvise innsendinger fra brukere, med eller uten årsak etter eget skjønn. Du samtykker i at alle avbrudd eller avslutninger kan skje uten forvarsel. Du erkjenner og godtar at SELSKAPET umiddelbart kan midlertidig sperre videre tilgang til nettstedet. SELSKAPET skal ikke holdes ansvarlig overfor deg eller andre tredjeparter for brudd eller avslutting av tilgangen eller bruken din av nettstedet. Uten begrensning av det ovenstående har SELSKAPET rett til å samarbeide med politimyndigheter eller følge rettskjennelser som ber oss om å avsløre identiteten eller annen informasjon om personer som legger ut materialer på eller via nettstedet vårt. Du frafaller alle krav mot selskapet eller dets datterselskaper, lisensgivere og tjenesteleverandører fra tiltak som resulterer fra eller oppstår som følge av etterforskninger som er utført, og for tiltak fra selskapet eller politimyndigheter som følge av granskninger som er utført og holdes direkte her.

 7. Koblinger

  Denne siden kan inneholde koblinger til andre nettsider eller ressurser. Hvis du bruker koblinger til disse sidene, forlater du denne siden. SELSKAPET har ikke kontroll over disse sidene, innholdet og kildene eller bedriftspraksisene eller reglene til de som driver disse sidene. SELSKAPETS personvernerklæring gjelder ikke for praksisene til selskaper eller enkeltpersoner som driver de tilknyttede nettstedene. Derfor ber vi om at du utviser varsomhet og at du gjennomgår personvernerklæringen og retningslinjene til hvert nettsted du besøker for å finne ut mer om praksisene deres for innsamling av informasjon. SELSKAPET avviser uttrykkelig alt ansvar eller forpliktelser for tilgjengeligheten eller nøyaktigheten til slike eksterne nettsteder eller kilder samt innholdet. SELSKAPET støtter ikke reklamer, produkter eller andre materialer tilgjengelig på eller via disse nettstedene eller ressursene og er heller ikke ansvarlig for eller til dem. Inkluderingen av koblinger på nettstedet innebærer ikke støtte til det tilknyttede nettstedet. Bruken din av koblingene skjer under eget ansvar. I tillegg erkjenner og godtar du at SELSKAPET ikke garanterer, direkte eller indirekte, rimelige eller påståtte skader som oppstår fra eller i forbindelse med bruken eller avhengighet av noen av produktene, tjenestene eller materialene som finnes på via slike koblinger, sider eller kilder som er tilgjengelige, ansvarlige eller mottakelige.

 8. Immaterielle rettigheter til SELSKAPET

  Alt du ser eller leser på nettstedet, inkludert kompilasjonen, samlingen, fordelingen og strukturen av det lisensierte innholdet, er beskyttet under nasjonal og internasjonal opphavsrett og kan ikke brukes til andre formål enn det som er beskrevet i disse vilkårene for bruk uten den uttrykkelige og skrevne tillatelsen fra SELSKAPET. Nettstedet og alle nødvendige programvarer som brukes i forbindelse med nettstedet («programvaren»), kompileringen, innsamlingen, fordelingen og strukturen til det lisensierte innholdet, alle bilder, fotografier, grafikkelementer, illustrasjoner, tekster og annen informasjon og andre materialer, alle eller noen deler av informasjonen og dataene som samles inn via nettstedet (alt som er del av eller regnes som «lisensiert innhold») er eiendeler tilhørende SELSKAPET eller dets leverandører, eller en del derav, uansett kilde, varemerker eller andre immaterielle eiendeler Partnere og inneholder eiendeler og konfidensiell informasjon som er beskyttet av alle gjeldene eiendomsrettigheter og andre rettigheter. Alle varemerker, logoer, varemerkenavn, produktdesign, produkt- og tjenestemerker, for seg selv eller i kombinasjon med hverandre (samlet kalt «merkene»), enten registrert eller ikke, er eiendeler tilhørende SELSKAPET, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper eller andre tredjepartseiere, av SELSKAPET gitt retten og lisensene til å brukes deres varemerker («tredjeparts varemerker»). Du kan ikke bruke eller vise tredjeparts varemerker eller merkevarer i noen slags form uten det forhåndsskrevne samtykket til SELSKAPET eller deres respektive eiere. Dette omfatter bruk i eller som metakoder eller andre skjulte tekster. Andre produkt- og tjenestenavn, logoer, grafikkelementer, overskrifter, knappeikoner og skript er varemerker eller representasjoner av SELSKAPET og kan ikke brukes uansett form i forbindelse med andre produkter eller tjenester som ikke leveres av SELSKAPET, men ikke i særdeleshet en form som trolig kan forårsake forvirring i markedet eller på en annen måte som sverter eller svekker tilliten til SELSKAPET.

 9. Indikasjoner og prosedyre for å rapportere et brudd på opphavsretten

  Varsler om påståtte brudd på opphavsretten skal sendes til SELSKAPET. SELSKAPET respekter de immaterielle eiendelene til andre og ber om at brukere og besøkende gjør det samme. SELSKAPET vil behandle og granske påståtte brudd og iverksette passende tiltak i henhold til gjeldende lovverk om immaterielle eiendeler. Ved mottak av varsel i henhold til gjeldende lovverk, vil SELSKAPET iverksette fjerning av materiell som regnes for å bryte eller vær del av handling som bryter opphavsrett, i tillegg til alle referanser eller koblinger til materialer eller handlinger som bryter opphavsrett, eller blokkere tilgangen til disse. Hvis du mener at arbeidet ditt er kopiert på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, ber vi om at du oppgir følgende informasjon.

  a. en fysisk eller elektronisk signatur fra person autorisert til å handle på vegne av eieren av en enerettslig opphavsrett som fremmer bruddet;

  b. en beskrivelse av det opphavsrettslig beskyttede arbeidet som påstås å brytes;

  c. en beskrivelse av hvor materialet som bryter med informasjonen din, er plassert på nettstedet;

  d. adressen din, telefonnummeret ditt samt e-postadressen og all annen informasjon som trengs for at SELSKAPET skal kunne kontakte deg;

  e. en erklæring fra deg der det står at du mener i god tro at den omtvistede bruken ikke er autorisert av rettighetshaveren, agenten eller loven;

  f. en bekreftelse fra deg om at den ovenstående informasjonen er, så vidt du vet, korrekt, og at du er rettighetshaveren eller autorisert til å handle på vegne av eieren av eneretten som påstås å være brutt. Beskyldninger om påstått brudd på opphavsretten skal sendes til:

  Via e-post:
  tremco illbruck Group GmbH
  Von-der-Wettern-Str. 27
  51149
  Köln

  Tyskland via faks: +49 2203 57550 60
  Via e-post: info@tremco-illbruck.com (Ta med «Varsel om brudd på opphavsretten» i emnelinjen.)

  VIKTIG MERKNAD: DEN OVENNEVNTE INFORMASJONEN OMFATTER INFORMASJON FRA SELSKAPET OM MULIGHETEN TIL Å BRYTE MED OPPHAVSRETTEN DIN. ALLE ANDRE FORESPØRSLER, FOR EKSEMPEL PRODUKTRELATERTE SPØRSMÅL OG FORESPØRSLER ELLER SPØRSMÅL OM PERSONVERN, BLIR IKKE BESVART GJENNOM DENNE PROSESSEN.

 10. ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR

  SELSKAPET stiller ingen innsigelser eller garantier om korrektheten eller fullstendighet til nettstedet eller det lisensierte innholdet. SELSKAPET er ikke rettet mot barn under en alder av 13, og bruken av nettstedet er ikke tiltenkt slike barn. SELSKAPET skal ikke kontakte barn under en alder av 13 for kampanje- eller markedsføringsøyemed uten tillatelsen fra en forelder, og skal ikke anmode om personlige opplysninger utover det som er nødvendig innen rimelighetens grenser for å delta i en slik handling. Selskapet har imidlertid ingen filtrering av annonser eller andre materialer som barn kan se via sidene og tilkoblede sider, og deler av disse kan være upassende for barn.
  Du forstår og godtar uttrykkelig at:

  (a) Du bruker nettstedet på eget ansvar. Siden vises uten noen form for garanti om tilgjengelighet. Selskapet fraskriver seg uttrykkelig alle garantier, enten uttrykt eller implisitt, inkludert, uten begrensninger, implisitte garantier om videresalg, egnethet til et visst formål, og garantier som fremkommer av nåværende handel eller ytelse, mangel på skader, ikke-brudd og ikke-innånding i forbindelse med bruken av nettstedet eller deler av nettstedet herunder.

  (b) SELSKAPET garanterer ikke at (i) nettstedet oppfyller kravene dine; (ii) at tilgang til nettstedet skjer uavbrutt, i rett tid, sikkert, nøyaktig eller feilfritt; (iii) produktene er tilgjengelige, korrekt vist eller (iv) resultatene fra bruken av nettstedet er korrekte og pålitelige; (v) at kvaliteten til alle produkter , sider, informasjon eller andre materialer som kjøpes eller anskaffes gjennom nettstedet oppfyller kravene dine til kvalitet, ELLER (vi) at produktene leveres ordentlig i rett antall.

  (c) Nedlastingen eller på annen måte mottaket av material skjer ved din bruk av dette nettstedet etter eget skjønn og på eget ansvar. Du er ene og alene ansvarlig for skader

  (d) råd eller informasjon du får fra SELSKAPET, innhentet fra nettstedet, enten muntlig eller skriftlig, skal skape en garanti som ikke er uttrykkelig oppgitt i disse vilkårene for bruk eller på annen måte, i henhold til din anskaffelse av produktene eller tjenestene som leveres av SELSKAPET.

  Du forstår og godtar uttrykkelig at SELSKAPET ikke holdes ansvarlig for skader, enten direkte, indirekte, spesiale, tilfeldige, følgesskader, eller typisk, inkludert, uten begrensning, skader for tap av omsetning, goodwill, bruk, data eller annet immaterielt tap (selv om SELSKAPET er informert om muligheten om slike skader), nedenfor eller i forbindelse med bruken eller manglende evne til å bruke, nøyaktigheten av informasjonen, produkter eller materialer som vises eller er underlagt nettstedet, er tilgjengelig, eller tilbøyelig til andre saker knyttet til din tilgang til nettstedet eller bruken din derav. Disse begrensningene gjelder selv om begrenset ansvar ikke gjelder for sitt vesentlige formål. Til den grad jurisdiksjoner ikke tillater ekskluderingen av visse garantier eller begrensningen eller ekskluderingen av ansvar for erstatninger for tilfeldige skader eller følgesskader, kan det hende at enkelte av de ovennevnte begrensningene ikke gjelder for deg. Det ovennevnte har ingen påvirkning på
  ansvar som ikke kan ekskluderes eller begrenses under gjeldende lovverk.
 11. Alternativer om frigjørelse/fravalg

  Varsler til deg kan sendes via e-post eller vanlig post. Nettstedet kan informere deg om endringsvarsler om disse vilkårene for bruk eller andre ting, inkludert den generelle visningen av kommunikasjon eller koblinger til kommunikasjon på nettstedet. En reklame eller annen korrespondanse til SELSKAPET skal sendes via registrert brevretur til:

  tremco illbruck Group GmbH
  Von-der-Wettern-Str. 27
  51149 Köln
  Deutschland

  Hvis du ønsker å motta en oppdatering om informasjonen din, eller hvis du ikke lenger ønsker å motta korrespondanse fra SELSKAPET, kontakter du SELSKAPET på info@tremco-illbruck.com

 12. Generell informasjon

  Vilkårene for bruk og alle andre avtaler, enten de er referert til i denne avtalen eller ikke, utgjør den hele avtalen mellom deg og SELSKAPET i tilknytning til dine aktiviteter på nettstedet og bruken din av disse og regulerer dem. Du erstatter herigjennom alle tidligere avtaler mellom deg og SELSKAPET. Disse vilkårene for bruk, bruken din av nettstedet samt alle andre avtaler, og forholdet mellom deg og SELSKAPET, styres av lovene i Tyskland uten hensyn til gjeldende lovverk. CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) av 1980 gjelder ikke. Du og SELSKAPET avtaler å underlegge seg den personlige og eksklusive jurisdiksjonen til den kompetente statsmyndighet eller de kompetente føderale domstolene i Köln eller Storbritannia. Unnlatelse av selskapet til å utøve eller håndheve en rettighet eller forskrift i vilkårene for bruk, skal ikke utgjøre fraskrivelse av en slik rettighet eller forskrift. Hvis en forskrift i vilkårene for bruk eller personvernerklæringen anses å være ugyldig av en domstol i en kompetent jurisdiksjon, samtykker partene i at domstolen skal forsøke å implementere hensikten til partene som rammes av denne forskriften, og at de gjenværende forskriftene i vilkårene for bruk forblir upåvirket. Du godtar at alle krav eller krav som fremkommer av eller i forbindelse med bruken din av nettstedet, vilkårene for bruk eller personvernerklæringen skal håndheves av deg, til tross for noe i strid med dette, innen ett (1) år av datoen for et slikt krav eller bli utelukket for alltid. Overskriftene i vilkårene for bruk er kun til informasjon og har ingen juridisk eller kontraktsmessig effekt.

 13. Brudd

  Rapporter alle brudd av vilkårene for bruk eller personvernerklæringen til info@tremco-illbruck.com

 14. Spesielle forskrifter for brukere i USA

  SELSKAPET følger forskriftene til COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) på nettstedet vårt. Barns personvern er viktig for oss. Ingen barn under en alder av 13 år kan oppgi personopplysninger til eller på nettstedet vårt. Vi samler ikke med overlegg inn personopplysninger fra barn under en alder av 13 år. Hvis du ikke ennå er fylt 13 år, ber vi om at du ikke bruker eller oppgir informasjon på denne siden eller i eller via funksjonene på denne siden eller oppgir til oss opplysninger om deg selv, inkludert navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller skjermnavn eller brukernavn som du bruker. Hvis vi blir klar over at vi har samlet inn eller mottatt personopplysninger fra et barn under 13 uten samtykke fra forelder, sletter vi disse opplysningene. Innsendingen av personopplysninger knyttet til et barn, inkludert navnet og alderen til barnet, skjer basert på foreldrenes skjønn. En forelder kan når som helst be om gjennomgangen av deres eller barnets personopplysninger som er sendt inn til oss. En forelder kan når som helst kontakte oss via e-post på info@tremco-illbruck.com. Be om sletting av disse dataene. Hvis en besøkende på dette nettstedet er under 18 år, skal vedkommende lese disse vilkårene for bruk samt personvernerklæringen for retningslinjer sammen med foreldrene.

  California Privacy Rights avsnitt 1798.83 av Californias sivillovbok (California Civil Code) tillater at nettstedsbrukere som er borgere i California, ber om visse opplysninger om vår tilgjengeliggjøring av personopplysninger til tredjeparter med formål om direkte markedsføring. Send en e-postmelding til info@tremco-illbruck.com, eller skriv til oss: tremco illbruck Group GmbH Of-the-bettors-Str. 27, 51149 Cologne, Germany.