Stopka Redakcyjna

Wszelkie prawa do strony internetowej firmy tremco illbruck Group GmbH zastrzeżone. Niedozwolone jest kopiowanie i wykorzystywanie internetowych treści i ilustracji firmy tremco illbruck Group GmbH. Treści strony internetowej firmy tremco illbruck Group GmbH mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego. Kopiowanie, powielanie lub zmienianie strony internetowej firmy tremco illbruck Group GmbH jest zabronione. Firma tremco illbruck Group GmbH nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, jakość dostępu i charakter prezentacji. Firma tremco illbruck Group GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść stron spoza strony internetowej firmy tremco illbruck Group GmbH, które są z nią powiązane linkami. Przedstawiona oferta produktów i usług oraz dane techniczne odpowiadają aktualnemu stanowi w Niemczech, z zastrzeżeniem zmian i pomyłek.

Odpowiedzialność za treść

Treść naszych stron została opracowana z największą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować jej poprawności, kompletności i aktualności zawartości. Jako dostawca usługi jesteśmy odpowiedzialni za treść naszej strony zgodnie z ogólnymi prawami według § 7 ust. 1 ustawy telemedialnej (TMG). Zgodnie z § od 8 do 10 TMG, jako dostawca usługi nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązki związane z usuwaniem lub blokowaniem możliwości korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym względzie jest jednak możliwa dopiero od momentu stwierdzenia konkretnego naruszenia prawa. Jeśli będziemy wiedzieć o naruszeniach prawa, niezwłocznie usuniemy takie treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego też nie możemy ponosić odpowiedzialności za takie obce treści. Oferent lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za treści stron połączonych linkami. Połączone linkami strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawnych w momencie utworzenia linków. Nielegalne treści nie zostały wykryte w momencie utworzenia linków. Stała kontrola treści stron połączonych linkami bez konkretnych dowodów naruszenia prawa jest nieuzasadniona. Jeśli będziemy wiedzieć o naruszeniach prawa, niezwłocznie usuniemy takie linki.

Prawo autorskie

Treść i dzieła utworzone przez operatorów na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, dystrybucja i wszelkie wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymagają pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobranie i kopiowanie treści strony jest dozwolone tylko w celach prywatnych, niekomercyjnych. O ile treści zawarte na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, respektowane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są odpowiednio oznaczone. Jeśli jednak ktoś stwierdzi naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. Jeśli będziemy wiedzieć o naruszeniach prawa, niezwłocznie usuniemy takie treści.

Podmiot publikujący/odpowiedzialny za treść:

Tremco CPG Germany GmbH
Von‑der‑Wettern‑Str. 27
51149
Cologne
Germany
T: +44 1942 251400
F: +44 1942 251410
www.cpg-europe.com

Zarząd: Melissa Schoger, Daniel Johnson, Walter Geyer
Local court of Amberg: HRB 3932; VAT Reg. No.: DE123737873