Tremco CPG Sweden AB

Polhemsplatsen 5
411 03 Göteborg
Sverige

+46 (0) 31 57 00 10
info-se@cpg-europe.com

Kontakta oss

RÅdgivNING TILL ARKITEKTER OCH FÖRESKRIVARE

Henrik Wallin
Rådgivare | Föreskrivande led

Mobil: +46 73 053 21 26
henrik.wallin@cpg-europe.com

FÖRSÄLJNING DIrekt

Jonas Fransson
Sales Manager

jonas.fransson@cpg-europe.com

Thomas Lind
Sales Rep. Mid Sweden
Mobil: +46 70 692 65 61
thomas.lind@cpg-europe.com

Maximilian Hansson
Sales Rep Stockholm Sweden
Mobil: +46 70 226 54 14
maximilian.hansson@cpg-europe.com

Peter Andersson
KAM Mid Sweden
Mobil: +46 705 57 94 67
peter.andersson@cpg-europe.com

Peter Nordholm
Sales Rep. Northern Sweden
Mobil: +46 70 545 33 15
peter.nordholm@cpg-europe.com

Mats Asp
Sales Rep. South Sweden
Mobil: +46 705 46 09 32
mats.asp@cpg-europe.com

Jonas Frederiksen
Sales Rep. Western and South Sweden
Mobil: +46 705 50 51 95
jonas.frederiksen@cpg-europe.com

Klas Gustavsson
Sales Rep. Western Sweden
Mobil: +46 70 763 13 12
klas.gustavsson@cpg-europe.com

FÖRSÄLJNING DISTRIBUTION

Martin Seeliger
Sales Manager

E-post Martin Seeliger

Robert Danielsson
Sales Rep
+46 705 94 50 09
E-post Robert Danielsson

Björn Johansson
KAM
+46 704 02 56 57
E-post Björn Johansson

Kenth Nilsson
Sales Rep South Sweden
+46 736 67 61 16
E-post Kenth Nilsson

Magnus Westman
KAM Eastern Sweden
+46 708 15 73 66
E-post Magnus Westman

TEKNISK SUPPORT

Admir Avdovic
Business Development Manager
Flooring Solutions
Mobil: +46 706 69 07 09
admir.avdovic@cpg-europe.com

Christian Sögaard
Business Development Manager    
Sealing, Bonding & Insulation
Mobil: +46 737 70 21 40
christian.sogaard@cpg-europe.com

Johan Persson
Business Development Manager    
Passive Fire Protection 
Mobil: +46 728 58 50 33
johan.persson@cpg-europe.com

KUNDTJÄNST

Kundtjänst
Customer Service | Order Placement
Tel. +46 31 57 00 10
info-se@cpg-europe.com

Madeleine Svensson
Customer Service | Sales Support

madeleine.svensson@cpg-europe.com

Linda Gustavsson
Customer Service | Sales Support

linda.gustavsson@cpg-europe.com

Marlene Edström
Team Leader
Customer Service | Sales Support
marlene.edstrom@cpg-europe.com

Madeleine Andersson
Customer Service | Sales Support

madeleine.andersson@cpg-europe.com

Malin Magnusson
Customer Service | Sales Support

malin.magnusson@cpg-europe.com

Camilla Wahlström
Customer Service | Sales Support

camilla.wahlstrom@cpg-europe.com

ÖVRIGT

Patric Arvidsson
Marketing Manager Scandinavia
patric.arvidsson@cpg-europe.com

Marianne Nordenadler
EHS/Q Specialist
marianne.nordenadler@cpg-europe.com

Sasa Asanovic
Supply Chain Manager