Tremco CPG Sweden AB

Polhemsplatsen 5
411 03 Göteborg
Sverige

+46 (0) 31 57 00 10
E-post Kundtjänst

Kontakta oss

RÅdgivNING TILL ARKITEKTER OCH FÖRESKRIVARE

Henrik Wallin
Rådgivare | Föreskrivande led

Mobil: +46 73 053 21 26
E-post Henrik Wallin

FÖRSÄLJNING DIrekt

Jonas Fransson
Sales Manager

E-post Jonas Fransson

Thomas Lind
Sales Rep. Mid Sweden
Mobil: +46 70 692 65 61
E-post Thomas Lind

Peter Nordholm
Sales Rep. Northern Sweden
Mobil: +46 70 545 33 15
E-post Peter Nordholm

Mats Asp
Sales Rep. South Sweden
Mobil: +46 705 46 09 32

E-post Mats Asp

Klas Gustavsson
Sales Rep. Western Sweden
Mobil: +46 70 763 13 12
E-post Klas Gustavsson

Maximilian Hansson
Sales Rep Stockholm Sweden
Mobil: +46 70 226 54 14
E-post Maximilian Hansson

FÖRSÄLJNING DISTRIBUTION

Martin Seeliger
Sales Manager

E-post Martin Seeliger

Kenth Nilsson
Sales Rep South Sweden
+46 736 67 61 16
E-post Kenth Nilsson

Magnus Westman
KAM Eastern Sweden
+46 708 15 73 66
E-post Magnus Westman

TEKNISK SUPPORT

Johan Persson
Business Development Manager    
ICF (Nudura) & Passive Fire Protection 
Mobil: +46 728 58 50 33
E-post Johan Persson

Göran Nyman
Business Development Manager    
Flooring
Mobil: +46 706 69 07 09
E-post Göran Nyman

KUNDTJÄNST

Kundtjänst
Customer Service | Order Placement
Tel. +46 31 57 00 10
E-post Kundtjänst

Marlene Edström
Accounting

E-post Marlene Edström

Camilla Wahlström
Customer Service | Sales Support

E-post Camilla Wahlström

Naimo Khreis
Teamleader
Customer Service | Sales Support
E-post Naimo Khreis

Madeleine Andersson
Customer Service | Sales Support

E-post Madeleine Andersson

Malin Magnusson
System Coordinator CRM/SAP/eSHOP

E-post Malin Magnusson

Madeleine Svensson
Customer Service | Sales Support

E-post Madeleine Svensson

Linda Gustavsson
Customer Service | Sales Support

E-post Linda Gustavsson

ÖVRIGT

Sasa Asanovic
Supply Chain Manager

Yasmine Ströberg
Marketing Manager Scandinavia

E-post Yasmine Ströberg