Vi på CPG Europe levererar produkter och konstruktionslösningar som gör byggnader starka, täta och säkra. Från fogning, limning och tätning till passivt brandskydd, slitstarka golv, tätskiktssystem och taklösningar.

Vårt breda sortiment, tillsammans med ledande tjänster, service, kunskap och produktrådgivning, gör att vi är unikt rustade att lösa dagens komplexa behov som arkitekter, konstruktörer, byggentreprenörer och installatörer står inför. Läs mer nedan...