Världen förändras i allt snabbare takt, och att hålla sig ajour med allt – från nya produkter och lösningar till brand- och miljökrav – kan vara en svår utmaning. Lägg därtill ett alltmer digitalt arbetssätt. Som en del av vår service erbjuder vi därför produktutbildning på plats.  

Varje utbildningstillfälle leds av våra representanter som besitter ledande tekniska specialistkunskaper inom respektive område.