Över hela Europa är stadssilhuetter starkare, säkrare, mer motståndskraftiga och mer hållbara tack vare CPG Europe.

Våra produktvarumärken omfattar ett brett spektrum av olika byggbehov och tillhandahåller en mängd komplexa tjänster, support och system som sällan finns samlade under ett tak.

Det utbredda förtroendet för våra varumärkens höga kvalitet och dess teknologier utmärks av det stora antal högprofilerade, utmanande och världsledande konstruktionslösningar där man har valt att använda våra produkter, tjänster och expertis.