Integritetspolicy

Integritetspolicy


RPM International Inc.

Integritetspolicy

RPM International Inc och dess dotterbolag, dotterbolag och operativa företag (”Företaget”, ”oss”, ”vi”) har åtagit sig att skydda din integritet. Denna sekretesspolicy (“Policy”) beskriver hur vi behandlar personuppgifter relaterade till du, inklusive de typer av personuppgifter som vi samlar in, ändamålen för vilka vi använder den, vilka typer av tredje parter vi delar den med och alla rättigheter du kan ha med avseende på sådana personuppgifter. Denna policy gäller personuppgifterna Uppgifter som du tillhandahåller oss när du besöker någon av våra webbplatser, inklusive www.rpminc.com (gemensamt kallad ”Webbplats”), När du besöker någon av våra företagsplatser eller anläggningar, eller när du annars kontaktar eller engagerar oss.

För tillämpningen av tillämpliga dataskyddslagar och förordningar betraktas företaget som "personuppgiftsansvarig" med avseende på de personuppgifter som det samlar in, använder och hanterar i enlighet med denna policy. Företaget är en del av en multinationell grupp av anslutna företag som har databaser i olika länder, varav några drivs av dotterbolag och andra drivs av tredje part på uppdrag av företaget eller dess dotterbolag. Innan du förser oss med personuppgifter eller surfar på vår webbplats måste du läsa igenom denna policy till fullo och se till att du är bekväm med vår integritetspraxis och samtycker till att följa villkoren i detta.

Observera att vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa tredjepartssajter omfattas inte av denna policy och vi rekommenderar att du granskar sekretess- och säkerhetspolicyn för varje webbplats som du besöker. Vi är endast ansvariga för integriteten och säkerheten för de uppgifter som vi samlar in och har ingen kontroll över åtgärder från tredje part i förhållande till dina personuppgifter. Se ordlistan nedan för en förklaring av de definierade termerna i denna policy.

Vilka personuppgifter samlar vi in

Företaget samlar in personuppgifter från en rad individer i samband med sin affärsverksamhet, inklusive följande:

 • Representanter för våra leverantörer, kunder och andra affärskontakter.
 • Entreprenörer och liknande typer av arbetare.
 • Individer som använder eller på annat sätt besöker vår webbplats.
 • Konsumenter och kunder.
 • Individer som besöker våra lokaler eller anläggningar.
 • Arbetssökande.
 • Individer relaterade till eller på annat sätt anknutna till vårt företags anställda.
 • Individer som kontaktar oss på något sätt.

Hur vi samlar in personuppgifter

Vi får personuppgifter som du medvetet och frivilligt lämnar ut till oss, både i ett online- och offline-sammanhang. Till exempel när individer utför följande aktiviteter samlar vi i allmänhet in sina personuppgifter:

 • Använd eller få tillgång till vår webbplats och / eller fyll i ett av våra webbformulär (t.ex. med hjälp av tjänsten "Fråga experten").
 • Kontakta våra kundtjänstcenter eller begär information från oss på något annat sätt.
 • Besök våra lokaler.
 • Gör en beställning till eller gör ett köp med företaget.
 • Ge oss din kontaktinformation via visitkort eller på annat sätt.
 • Gör en undersökning eller ge oss feedback på annat sätt.
 • Kommunicera med oss ​​via sociala nätverkswebbplatser, tredjepartsapplikationer eller liknande tekniker.
 • Besök en av våra handelsdiskar på en utställning.

Vi kan också samla in personuppgifter från tredjepartskällor. Vi kan till exempel samla in information från din arbetsgivare; offentligt tillgängliga källor; våra tjänsteleverantörer, leverantörer och andra affärskontakter för de ändamål som beskrivs här. 

Kategorierna av personuppgifter vi samlar in

Företaget kan samla in en rad personuppgifter från eller om dig under vår affärsverksamhet, såsom följande:

 • Identitetsuppgifter , såsom ditt namn, titel, företags- / organisationsnamn, e-postadress, telefon- och faxnummer och fysisk adress (inklusive gata, stad, stat, postnummer och / eller land). Om du besöker någon av våra företagsplatser personligen kan vi kräva att du loggar in och anger ditt namn, bilregistreringsnummer, körkortnummer eller annan information.
 • Kontaktinformation för företag , såsom information relaterad till andra anställda, ägare, styrelseledamöter, befattningshavare eller entreprenörer från en tredjepartsorganisation (t.ex. företag, företag, partnerskap, enmansföretag, ideell organisation eller myndighet) som vi kan bedriva, eller möjligen bedriva affärsverksamhet.
 • Marknadsförings- och kommunikationsdata , inklusive dina marknadsföringspreferenser och dina prenumerationer på våra publikationer.
 • Transaktionsdata , inklusive förfrågningar om och beställningar av våra produkter och tjänster och detaljer om betalningar till och från dig, inklusive inköpsorderhistorik och information som behövs för att underlätta betalningstransaktioner.
 • Kundfeedback och liknande kommentarer, undersökningar och rekommendationer, inklusive feedback om vår webbplats, produkter, tjänster och databehandling.
 • Användningsdata , inklusive information om hur du använder vår webbplats, sidorna du tittar på, länkarna du klickar på, det material du får tillgång till, datum och tid när du besöker webbplatsen, webbplatsen från vilken du länkar till vår webbplats och andra åtgärder som vidtagits på webbplatsen. Vi kan också samla in användningsdata om du använder våra internettjänster på en företagsplats eller anläggning.
 • Tekniska data , såsom din IP-adress (Internet Protocol), din webbläsartyp och funktioner och språk och ditt operativsystem. För information om de cookies vi använder på vår webbplats, se nedan. Vi kan också samla in tekniska data om du använder våra internettjänster på en företagsplats eller anläggning.
 • Biometriska data , som beskrivs mer detaljerat i avsnittet om biometriska data nedan.

När du inte tillhandahåller personuppgifter som företaget begär kan vi kanske inte tillhandahålla den begärda tjänsten eller slutföra en transaktion, och du samtycker till att företaget inte kommer att hållas ansvarigt eller på annat sätt ansvarigt för åtgärder som härrör från detta.

Syften för databehandling

Generellt behandlar företaget personuppgifter för ett brett spektrum av ändamål, inklusive följande:

 • För att ge dig information om och uppfylla dina önskemål om produkter och tjänster.
 • För att svara på dina frågor eller svara på din feedback eller frågor.
 • Att bedriva forskning och reklam.
 • För att kontakta dig om förbättrade produkter eller produktanvändningar.
 • För att förse dig med e-nyhetsbrev; e-post eller annan kommunikation.
 • För att låta dig delta i online-support eller tjänsterna "Fråga experten".
 • För att meddela dig om eventuella ändringar av dina tjänster och förse dig med information om liknande varor och tjänster som kan vara av intresse.
 • För att administrera och hantera garantier
 • För att kommunicera med dig och kontakter från tredje part.
 • För att möjliggöra ditt deltagande i kampanjer, tävlingar eller samtycke.
 • Att administrera vår webbplats och hjälpa till att förbättra våra produkter och tjänster.
 • För att du ska kunna rapportera problem med vår webbplats.
 • Att utföra analyser i samband med användningen av vår webbplats.
 • För att följa gällande lagar, förordningar eller andra rättsliga eller administrativa processer.
 • För att bättre säkerställa säkerheten för företagets egendom, platser och lokaler.
 • För att försvara våra juridiska, reglerande och affärsintressen.
 • För att skydda hälsan och säkerheten för företagets anställda, tillfälligt anställda, entreprenörer, ombudsbesökare eller andra personer som kan besöka våra affärsplatser eller anläggningar, till exempel under en pandemi eller andra hälsokriser.
 • För andra affärsrelaterade ändamål, inklusive förhandlingar, ingående och utförande av kontrakt, hantering av konton och register, anpassning av licensierat innehåll (som anges i webbplatsens användarvillkor), stöd för företagens sociala ansvar, juridiska, reglerande och interna utredningar, allmän verksamhet syften och skuldförvaltning.

Observera att du inte kan kommunicera med oss ​​via "Kontakt" eller supportlänkar på webbplatsen eller via e-post utan att tillhandahålla några personuppgifter. Om du kontaktar oss eller våra tjänsteleverantörer kommer en registrering av den sessionen eller korrespondensen att hållas i enlighet med tillämplig policy och / eller lag.

Talanghantering och rekrytering

När du ansöker om anställning via vår webbplats eller på annat sätt samlar vi in ​​ytterligare personuppgifter om dig som är specifika för den anställningen, till exempel dina kvalifikationer, karriärhistorik, referenser från tredje part och intervjuanteckningar. Vi kan också be dig om annan information, till exempel dina intressen och de typer av jobb du är intresserad av. Alla personuppgifter som du tillhandahåller oss i samband med en anställningsansökan kommer att behandlas i enlighet med denna policy och alla andra sekretesspolicyer som kan ingå i det jobbmeddelande som du ansöker om.

Rättslig grund för behandling

För att följa vissa tillämpliga dataskyddslagar krävs att företaget anger den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter. I enlighet med de syften för vilka vi samlar in och använder dina personuppgifter, som anges ovan, kommer den rättsliga grunden för företagets behandling av dina personuppgifter typiskt att vara en av följande, som inte utesluter varandra.

 • För att fullgöra ett kontrakt som vi har på plats med dig eller andra individer, eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett kontrakt.
 • För att stödja företaget eller våra tredje parts legitima affärsintressen (till exempel att upprätthålla och marknadsföra vår verksamhet genom att ge kunderna feedbackmöjligheter).
 • För att uppfylla våra juridiska skyldigheter.
 • Med ditt samtycke.

Datalokalisering

Företaget har sitt huvudkontor i USA och ingår i en multinationell grupp av anslutna företag som har databaser i olika länder, varav några drivs av dotterbolag och andra drivs av tredje part på uppdrag av företaget eller en av våra dotterbolag. Vi kan överföra dina personuppgifter till en eller flera sådana databaser utanför ditt hemland, eventuellt inklusive länder som kanske inte kräver tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter jämfört med den som tillhandahålls i ditt land, och i vilket fall personuppgifter kan vara tillgängliga för myndigheter under lagliga förordningar och lagar som är tillämpliga i sådana utländska jurisdiktioner. Företaget och dess dotterbolag har upprättat rimliga och lämpliga kontroller enligt tillämplig lag för att skydda innehavet av, och överföring av personuppgifter. Om du befinner dig i EES eller Storbritannien kan du begära en kopia av de skyddsåtgärder som vi har infört för att skydda dina personuppgifter och integritetsrättigheter under dessa omständigheter med hjälp av e-postadressen nedan. Genom att tillhandahålla företaget personuppgifter samtycker du härmed till överföring över internationella gränser i enlighet med denna policy.

Dela och lämna ut personuppgifter

Företaget kan dela eller på annat sätt avslöja dina personuppgifter inom företaget, till dotterbolag och dotterbolag och utvalda tredje parter i enlighet med tillämplig lag. Följande är exempel på hur dina personuppgifter kan delas och skälen till och syftet med sådana aktiviteter:

Företaget kan dela dina personuppgifter med anställda och andra tjänstemän och representanter i vårt moderbolag, dotterbolag och dotterbolag som har ett "behov av att veta" dessa uppgifter av affärsmässiga eller juridiska skäl, till exempel för att utföra en administrativ funktion som som en fakturabehandling eller för att rikta en fråga som du har skickat till relevant avdelning eller dotterbolag.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part, inklusive följande: brottsbekämpande och tillsynsmyndigheter; Bolagets rådgivare och konsulter; IT-tjänsteleverantörer; tredje parter som är anlitade av företaget i syfte att tillhandahålla tjänster som du begär; för att skydda immateriella rättigheter i allt material som visas på eller på annat sätt är tillgängligt från företagets webbplats; i syfte att söka juridisk eller annan professionell rådgivning; att svara på en rättslig begäran eller följa en rättslig skyldighet; eller för att genomdriva företagets policy eller användarvillkor för webbplatsen.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part i händelse av att vi säljer, köper eller slår samman något företag eller tillgångar, inklusive till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller tillgångar.

Med ditt samtycke kan vi lämna ut dina personuppgifter till tredje part som erbjuder produkter som kan vara av intresse för dig. Dessa företag kan då kontakta dig direkt med produkt- eller proverbjudanden, personliga erbjudanden och information eller för att be om din feedback om produkter och program som kan vara av intresse för dig.

Våra anställda kan använda personliga enheter för att komma åt våra system som innehåller dina personuppgifter, så dina personuppgifter kan överföras via eller till tjänsteleverantörer som avtalar med våra anställda om mobildata överallt i världen.

Vi kan bli skyldiga att dela dina personuppgifter för att följa en domstolsbeslut, lag eller rättslig process, inklusive att svara på begäran från myndigheter eller regler. Vi kan lämna ut personuppgifter om vi har anledning att tro att utlämnande är nödvändigt för att identifiera, kontakta eller väcka rättsliga åtgärder för att verkställa någon av företagets rättigheter, inklusive dig eller en tredje part, för bristande betalning, brott mot något avtal med oss , eller för att på annat sätt stödja våra affärsintressen. Vi kan dela dina personuppgifter för att skydda företagets, våra kunders eller andras säkerhet; eller för att förhindra skada på eller inblandning i våra rättigheter eller egendom, eller rättigheter eller egendom hos andra databehandlare eller någon annan som kan skadas av sådan verksamhet. Om inte annat är tillåtet enligt lag,

I den utsträckning du samarbetar med företaget för att vi ska kunna tillhandahålla dig, eller en tredje part, någon av de tjänster eller leveranser som beskrivs här, godkänner du härmed att dina personuppgifter lämnas ut till någon tredje part som företaget rimligt anser vara tillämpligt till tillhandahållandet av tjänsterna eller leveranserna, förutsatt att tredje part inte också säljer personuppgifterna, såvida inte detta utlämnande skulle vara förenligt med tillämplig dataskyddslagstiftning.  

Datasäkerhet

Företaget vidtar rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller förlust och obehörig åtkomst, förstörelse, missbruk, modifiering eller avslöjande. Inget informationssystem kan dock vara helt säkert, så vi kan inte garantera absolut säkerhet för dina personuppgifter. Dessutom är vi inte ansvariga för säkerheten för de personuppgifter du överför till oss via tredjepartssystem eller nätverk, inklusive internet och trådlösa nätverk. Du förser företaget med all information, inklusive personuppgifter, på egen risk och du godkänner härmed att, i den utsträckning lagen tillåter, företaget inte är ansvarigt eller på annat sätt ansvarigt för dataincidenter som kan äventyra sekretessen, integritet eller säkerhet för dina personuppgifter.

Registrering

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge vi behöver dem för de syften som anges ovan, och därför varierar denna period beroende på dina interaktioner med oss ​​och det land där personuppgifterna behandlas. Till exempel, där du har gjort ett köp hos oss, kommer vi att registrera ditt köp under den period som är nödvändig för fakturering, skatt och garanti och ansvarsändamål. Vi kan också registrera korrespondens med dig (t.ex. om du har gjort ett klagomål om en produkt) så länge som är nödvändigt för att skydda oss från ett rättsligt anspråk. Observera att när du avslutar prenumerationen på vår marknadsföringskommunikation kommer vi att registrera din e-postadress för att säkerställa att vi inte skickar marknadsföringsmeddelanden till dig i framtiden.

Dina rättigheter och ansvar

Du tillåts och godkänner härmed att endast avslöja eller på annat sätt tillhandahålla personuppgifter till företaget om sådana personuppgifter är korrekta, tillförlitliga och relevanta för vårt förhållande, och endast i den utsträckning sådan utlämnande eller tillhandahållande inte bryter mot något tillämpligt dataskydd. lagar, stadgar eller förordningar eller kränker någon persons dataskyddsrättigheter eller privilegier. Vissa dataskyddslagar, såsom General Data Protection Regulation (EEA) och California Consumer Privacy Act (USA), ger individer de rättigheter som beskrivs nedan. Om du befinner dig inom EES, bosatt i Kalifornien eller på annat sätt har fått sådana rättigheter och vill utöva dem i samband med någon av dina personuppgifter som företaget (eller en tjänsteleverantör eller processor som agerar för våra räkning) har i vår besittning, vårdnad eller kontroll, vänligen kontakta oss, eller låt din auktoriserade agent kontakta oss i enlighet med instruktionerna nedan. I händelse av att du skickar in, eller din auktoriserade agent skickar in för din räkning, en dataförfrågan, bekräftar och godkänner du (och din auktoriserade agent) härmed, under straff för mened, att du är (eller den auktoriserade ombudet för) konsumenten vars personliga Uppgifter är föremål för begäran. Vi kommer att svara på alla dataförfrågningar inom de tidsramar som krävs enligt lag, och vi kan ta ut en avgift för att underlätta din begäran, där det är tillåtet enligt lag. Om du gör, eller en auktoriserad agent på dina vägnar gör, någon begäran relaterad till dina personuppgifter, kommer vi att fastställa din identitet, eller identiteten på din auktoriserade agent, i den grad av säkerhet som krävs enligt lagen innan vi adresserar din begäran. Till exempel, Företaget kan krävas att du matchar minst två eller tre delar av personuppgifter som vi tidigare har samlat in från dig innan du ger dig åtkomst till eller raderar specifika delar eller kategorier av personuppgifter eller på annat sätt svarar på din begäran. Vi kan också begära att den auktoriserade agenten tillhandahåller skriftlig dokumentation som visar hans / hennes auktorisation att agera för dina räkning. Dataskyddsrättigheterna som tillhandahålls enligt dataskyddslagar är inte absoluta, och företaget kan tillåtas att avstå från att vidta några åtgärder eller ändra sina databehandlingsaktiviteter som svar på en dataförfrågan som du skickar till oss. Vi kan också begära att den auktoriserade agenten tillhandahåller skriftlig dokumentation som visar hans / hennes auktorisation att agera för dina räkning. Dataskyddsrättigheterna som tillhandahålls enligt dataskyddslagar är inte absoluta, och företaget kan tillåtas att avstå från att vidta några åtgärder eller ändra sina databehandlingsaktiviteter som svar på en dataförfrågan som du skickar till oss. Vi kan också begära att den auktoriserade agenten tillhandahåller skriftlig dokumentation som visar hans / hennes auktorisation att agera för dina räkning. Dataskyddsrättigheterna som tillhandahålls enligt dataskyddslagar är inte absoluta, och företaget kan tillåtas att avstå från att vidta några åtgärder eller ändra sina databehandlingsaktiviteter som svar på en dataförfrågan som du skickar till oss.

Marknadsföring och avregistrering . I enlighet med tillämplig lag kan vi behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Om du när som helst bestämmer dig för att du inte längre vill ta emot kommersiell kommunikation från oss, vare sig via e-post, telefon eller post, kan du "välja bort" att ta emot sådan kommunikation genom att klicka på länken "avregistrera" på längst ner i varje kommersiell e-post och uppdatera dina preferenser, eller genom att kontakta oss på  dataprotection@rpminc.com. Vissa jurisdiktioner ger individer rätt att begära viss information om vårt utlämnande av personuppgifter till tredje part för deras direktmarknadsföringsändamål. Så vitt företaget vet så delar vi inte personuppgifter med tredje part som vi har anledning att tro att använda sådan information för sina egna direktmarknadsföringsändamål.

Korrigera din information. Att hålla dina personuppgifter korrekta och uppdaterade är mycket viktigt. Felaktig eller ofullständig information kan påverka vår förmåga att leverera relevanta tjänster till dig. Meddela oss om eventuella ändringar som kan krävas för dina personuppgifter via dataprotection@rpminc.com.

Åtkomst och överföring av personuppgifter . Vissa dataskyddslagar ger individer rätten att få veta och få tillgång till de personuppgifter som vi har samlat in om dem, inklusive kategorier och specifika delar av personuppgifter som vi har samlat in; de kategorier av källor från vilka personuppgifterna samlas in; affärsmässigt eller kommersiellt syfte för insamling av personuppgifter; kategorierna av tredje parter med vilka vi har delat, avslöjat eller sålt personuppgifter och syftet med detta. Dessutom ger vissa jurisdiktioner individer rätt att begära överföring av företaget, i den mån det är möjligt, personuppgifter i vissa former och format.

Radera och ta bort personuppgifter.  Vissa dataskyddslagar ger individer rätt att begära att vi (och alla tillämpliga tjänsteleverantörer eller processörer som agerar för våra räkning) raderar / raderar dina personuppgifter i vår besittning, vårdnad eller kontroll.

Objekt mot bearbetning . Vissa dataskyddslagar ger individer rätt att invända mot det sätt på vilket företaget utför vissa typer av behandlingar som involverar dina personuppgifter, inklusive när vi förlitar oss på ett legitimt affärsintresse för sådan behandling eller bedriver direktmarknadsföring.

Begränsning av behandlingen. Du kan ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter, till exempel under omständigheter under vilka personuppgifternas riktighet bestrids.

Spåra inte signaler . Vissa webbläsare kan sända "inte spåra" -signaler till webbplatser som användaren kommunicerar med. På grund av skillnader i hur webbläsare integrerar och aktiverar den här funktionen är det inte alltid klart om användarna avser att dessa signaler ska sändas, eller om de ens känner till dem. Vi vidtar för närvarande inga åtgärder som svar på dessa signaler.

Antidiskriminering . Vissa dataskyddslagar föreskriver att organisationerna är förbjudna att diskriminera individer för att utöva sina dataskyddsrättigheter. Företaget avser under inga omständigheter eller på annat sätt diskriminera individer av någon anledning, inklusive för att utöva en dataskyddsrätt. 

Personer med funktionsnedsättning . Företaget strävar efter att säkerställa att varje person har tillgång till information relaterad till våra produkter och tjänster, inklusive denna policy. Kontakta oss om du vill att denna policy tillhandahålls i ett alternativt format och vi kommer att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att tillgodose dina behov.

Klagomål . Vissa dataskyddslagar ger individer rätt att lämna in ett klagomål om en organisations behandling till myndigheter eller tillsynsmyndigheter. Till exempel har enskilda personer inom EES rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten, vars lista kan nås på:  https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en .  

Barnens personuppgifter

Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för "barn", som kan definieras annorlunda inom tillämpliga dataskyddslagar. Vi behandlar inte medvetet information om barn under sexton (16) år utan deras föräldrars eller vårdnadshavares samtycke och det är förbjudet att förse företaget med sådan information. I ett fall där sådan information samlades in skulle den vara helt oavsiktlig och oavsiktlig. Genom att använda vår webbplats eller på annat sätt förse oss med personuppgifter, intygar du härmed att du är över sexton (16) år och att personuppgifterna inte avser någon person under sexton (16) år.

Biometriska data

Där det är tillåtet enligt lag och under vissa begränsade omständigheter kan företaget samla in biometriska uppgifter och andra biometriska identifierare relaterade till våra kunder, leverantörer, tjänsteleverantörer, anställda, tillfälligt anställda, entreprenörer eller agenter, till exempel under en pandemi eller annan hälsorelaterad nödsituationer. Företaget kan använda kameror, kiosker och liknande enheter för att samla in, behålla och använda information som härrör från skanning av en persons ansiktsgeometri (dvs. biometriska identifierare) för att underlätta temperaturscreening som en del av företagets hälso- och säkerhetsscreeningsprogram. och för andra säkerhetsrelaterade ändamål. Under andra omständigheter kan företaget samla in samma typ av data från individer som har åtkomst till känsliga områden i företagets anläggningar eller för andra administrativa (t.ex. tidvisning) eller säkerhetsfunktioner och syften. Företaget kommer att behålla sådana biometriska identifierare inte längre än vad som är tillåtet enligt lag, men under inga omständigheter längre än ett (1) år efter den aktuella personens senaste interaktion med företaget. Företaget kommer att implementera och underhålla protokoll för säkerhet och permanent förstörelse eller bortskaffande av biometriska identifierare på ett sätt som överensstämmer med tillämplig dataskyddslagstiftning och gör sådan information och identifierare oläsliga för att ta bort eventuell potential för dess återanvändning eller omidentifiering. . Uteslutande av tillämplig lag som är motsatt kan företaget lämna ut och sprida biometriska identifierare till tredje part på samma sätt som det kan avslöja och sprida personuppgifter till tredje part i enlighet med denna integritetspolicy.

Icke-personlig information och kakor

Icke-personuppgifter är information som inte identifierar dig som individ, varken direkt eller indirekt. Företaget, antingen direkt eller genom tredje part, kan automatiskt samla in vissa typer av icke-personuppgifter från dig när du använder företagets webbplats. Vi kan också samla in icke-personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller, till exempel information som svar på ett frågeformulär eller enkät.

Vi kan dela icke-personuppgifter med andra tredje parter som inte beskrivs ovan. När vi gör det kan vi samla eller avidentifiera informationen så att det inte är troligt att en tredje part länkar data till dig, ditt hushåll, din dator eller din enhet. Aggregering innebär att vi kombinerar icke-personuppgifter från många personer tillsammans så att uppgifterna inte är relaterade till någon person. Avidentifiering innebär att vi försöker ta bort eller ändra vissa delar av information som kan användas för att länka data till en viss person.

Med undantag för alla personuppgifter som företaget kan samla in från dig enligt beskrivningen i denna policy, kommer allt material, information eller annan kommunikation som du överför, laddar upp eller skickar till webbplatsen eller e-post till företaget ("kommunikation") betraktas som icke-konfidentiellt och ej äganderätt. Företaget har ingen skyldighet att behålla sekretessen eller avstå från att avslöja kommunikation. Företaget har inget ansvar för och kommer att vara fritt att kopiera, avslöja, distribuera, införliva och på annat sätt använda kommunikationen och all data, bilder, ljud, tester, produktidéer, förslag eller förbättringar, liksom allt inbäddat däri för alla och alla kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

I allmänhet kan du besöka webbplatsen utan att berätta för företaget vem du är eller avslöja personuppgifter om dig själv. Företaget och företag som tillhandahåller tjänster till eller på uppdrag av företaget kan dock använda olika tekniker, såsom kakor och webbfyrar (1x1 pixlar), för att samla in icke-personuppgifter som kan urskiljas som ett resultat av ditt besök. Vi kommer uttryckligen att begära ditt samtycke till att använda cookies på vår webbplats. Cookies används för att samla in allmän statistik och volymstatistik. Du kan kontrollera användningen av cookies i din webbläsare (besök  www.aboutcookies.org för mer information); Men om du avvisar cookies kan en del eller hela din förmåga att använda vår webbplats vara begränsad. Förutom att använda cookies använder vi Google Analytics för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra rörelser runt webbplatsen och samla demografisk information om vår användarbas som helhet. För att välja bort att spåras av Google Analytics på alla webbplatser, besök  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Vi använder också verktyg som tillhandahålls av Addthis.com, och du kan få mer information om dess cookie- och sekretesspolicy på  https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html. De kan också använda och avslöja icke-personuppgifter som härrör från våra reklamkampanjer för rapporteringsändamål, för schemaläggning och optimering av innehållsleverans och naturligtvis kan de göra det om de är skyldiga att göra det enligt lag. Företaget får använda all information som erhållits via sin webbplats för vilket juridiskt ändamål som helst, inklusive utan begränsning, i syfte att utveckla, använda och göra tillgänglig för tredje part (utan kostnad eller mot avgift) aggregerad information om trender, produkter, säkerhet / integritet mönster och forskning, intern bokföring och rapportering, mätning och rapportering av inlärning, prestanda och annan statistisk information om någon aspekt av webbplatsen förutom att företaget inte kommer att rapportera aggregerade data på ett sätt som rimligen gör det möjligt att identifiera sådan information med någon användare.

Sociala mediefunktioner

Vår webbplats kan också innehålla sociala medier eller leadgenereringsfunktioner, såsom Facebook- eller Twitter-knappar och widgets, till exempel knappen "dela detta". Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår webbplats och kan ställa in en cookie för att funktionen ska fungera korrekt. Funktioner och widgets för sociala medier och leadgenerering kan vara värd för en tredje part. Din interaktion med dessa funktioner och widgets styrs av sekretesspolicyn för det företag som tillhandahåller den. För mer information, besök något av följande  http://www.aboutads.info/choices/ ,  http://optout.networkadvertising.org eller  http://www.youronlinechoices.eu .

Frågor och klagomål

Om du är orolig eller klagomål på hur företaget har använt dina personuppgifter eller för att utöva några dataskyddsrättigheter som du får enligt lagen, vänligen kontakta oss på något av följande: dataprotection@rpminc.com ,  https: // rpminc.com/contact/ , eller på 1 (800) 776-4488.

Ändringar av denna policy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller ändra denna policy genom att publicera den reviderade policyn på vår webbplats. Det är ditt ansvar att granska policyn varje gång du skickar information till oss eller gör en beställning.

Definitioner

Uppgiftsansvarig

En part som bestämmer syften och sätten för databehandling.

Dataskyddsmyndighet

Den berörda tillsynsmyndigheten med ansvar för integritets- eller dataskyddsfrågor inom företagets och / eller dotterbolagets jurisdiktion;

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

EES omfattar alla Europeiska unionens medlemsstater och Island, Liechtenstein och Norge. För tillämpningen av denna policy kommer EES att inkludera Storbritannien om det lämnar Europeiska unionen.

Personlig information

Information som är föremål för en tillämplig dataskyddslag som hänför sig till en identifierad eller identifierbar individ och kan innehålla namn, adresser, e-postadresser, jobbapplikationer, användarkontouppgifter, korrespondens, webbinformation (t.ex. data associerade med en viss cookie) och IP-adresser, när sådan information kan kopplas till en individ. 

Bearbetning

Gör något  med personuppgifter; detta inkluderar att samla in det, lagra det, komma åt det, kombinera det med annan data, dela det med en tredje part eller till och med radera det.

Senast uppdaterad 8 september 2020.